LÀM THẾ NÀO ĐỂ XÓA SÁCH TỪ KINDLE?

Hầu hết các Thư viện công cộng ở Mỹ, Canada, Anh và các quốc gia khác đều cho phép thành viên mượn sách trên Kindle. Bạn sẽ tìm thấy bên dưới các bước để mượn sách từ thư viện công cộng trên Kindle.

Bạn đang xem: Làm thế nào để xóa sách từ kindle?

Mượn sách từ thư viện công cộng trên Kindle

Mặc dù đọc sách thật hoặc sách in đều có sức hấp dẫn riêng, nhưng một số người lại dị ứng với sách cũ hoặc sách đã qua sử dụng và thích đọc sách trên các thiết bị đọc sách điện tử như Kindle, Kobo và những người khác.

Việc mượn sách từ Thư viện công cộng trên Kindle cho phép bạn tận dụng Từ điển, Tìm kiếm, Kiểm soát kích thước phông chữ, tích hợp Truyền thông xã hội và các tính năng khác có sẵn trên thiết bị Kindle của bạn.

Chỉ vì sách có sẵn ở định dạng kỹ thuật số, điều đó không có nghĩa là các Thư viện có thể cung cấp cho các thành viên của mình một nguồn cung cấp sách điện tử không giới hạn.

Tương tự như sách thông thường, Thư viện có số lượng bản sao sách điện tử giới hạn và mỗi bản sao kỹ thuật số của sách được coi như một tên sách và mỗi lần chỉ có thể cho một người mượn.

Việc cho mượn sách điện tử trên thiết bị Kindle được quản lý bởi một dịch vụ được gọi là OverDrive và bạn sẽ thấy Checkout with OverDrive, bất cứ khi nào một cuốn sách cụ thể có sẵn trong thư viện ở định dạng kỹ thuật số.

Các bước để Mượn Sách Từ Thư viện Công cộng trên Kindle

Tất cả những gì cần thiết để mượn sách từ Thư viện Công cộng trên Kindle là đăng nhập vào tài khoản Thư viện của bạn và xem liệu cuốn sách bạn quan tâm có Check Out With Over Drive.

1. Sử dụng Kindle eReader hoặc máy tính bảng Kindle Fire, hãy truy cập trang web của Thư viện Công cộng Địa phương và Đăng nhập vào Tài khoản Thư viện của bạn.

*

2. Tìm kiếm cuốn sách bạn muốn mượn và bạn sẽ thấy Check Out With OverDrive hoặc là Place on Hold With OverDrive, nếu cuốn sách cụ thể này có sẵn ở định dạng điện tử.

Xem thêm: Đệ Nhất Quốc Sư Hoa Kỳ - Trần Dần Remix _Quốc Toản Mix

3. Nếu sách có sẵn, hãy nhấn vào tùy chọn Check Out with OverDrive. Nếu sách hiện không có sẵn, bạn có thể nhấn vào Đặt trên Giữ bằng OverDrive và đợi sách có sẵn.

Sau khi bạn nhấn vào Check Out with OverDrive, cuốn sách sẽ tự động có sẵn trên thiết bị Kindle của bạn.

Nếu bạn không nhận được sách, bạn sẽ phải đồng bộ hóa thiết bị Kindle của mình theo cách thủ công bằng cách nhấn vào tùy chọn Cài đặt> Đồng bộ hóa thiết bị nằm bên dưới System.

Trả sách cho Thư viện Công cộng trên Kindle

Trả Sách vào Thư viện Công cộng trên Kindle cũng dễ dàng như việc mượn sách của Thư viện Công cộng trên Kindle.

1. Truy cập trang web của Thư viện cục bộ của bạn trên Kindle eReader hoặc Kindle Fire Tablet và Đăng nhập vào tài khoản Thư viện của bạn.

2. Nhấn vào Tài khoản của tôi> Holdings và bạn sẽ thấy những cuốn sách mà bạn đã mượn

3. Nhấn vào cuốn sách mà bạn muốn trả lại và nhấn vào tùy chọn Return. Trên cửa sổ bật lên xuất hiện, hãy nhấn vào Trở lại tiêu đề để xác nhận.

Hy vọng điều này sẽ giúp bạn hiểu quy trình khá dễ dàng để mượn và trả sách cho Thư viện Công cộng bằng Kindle.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>