Quản Lý Và Điều Khiển Giữa Thiết Bị Điện Thoại Android Với Airdroid

Hãy cùng hệ thống sửa chữa điện thoại vanthe.vn tìm hiểu về trình làm chủ trang bị Android bên trên năng lượng điện thoại là gì? Cách bật/tắt trình quản lý máy Android cũng nlỗi biện pháp thực hiện trình cai quản thứ Android Google trên điện thoại nhỏng thế nào nhé!

*
*
*
*
*
*
*
*

+ Tùy chọn Thiết lập khóa với xóa: sẽ có thể chấp nhận được các bạn khóa và xóa đi các tài liệu trên thiết bị trường đoản cú xa.

Trên đó là các thông báo cụ thể về trình làm chủ trang bị Android bên trên điện thoại để các quý khách có thể tham khảo. Hy vọng trải qua những trình bày này, sẽ giúp các chúng ta biết được trình cai quản sản phẩm công nghệ Android là gì, cũng nlỗi biện pháp áp dụng trình cai quản sản phẩm công nghệ Android Google trên điện thoại hiệu quả.


table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>