Tất cảToánVật lýHóa họcSinch họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xóm hộiKhoa họcLịch sử với Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt đụng thử dùng, phía nghiệpHoạt cồn hưởng thụ sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Sin 60 độ bằng bao nhiêu

*


`A= sinx. sin(60^o - x) . sin (60^o +x)`

`= sinx . 1/2(cos2x - cos120^o)`

`=sinx . 50% cos 2x + 1/4sinx`


*

(A=4sinx.sinleft(60^0-x ight).sinleft(60^0+x ight))

(=2.sinx.left(cos2x-cos120^0 ight))

(=2sinxleft(cos2x+dfrac12 ight))

(=2sinx.cos2x+sinx)Chứng minch các biểu thức sau ko phụ thuộc vào x:

a)(A=2left(cos^6x+sin^6x ight)-3left(cos^4x+sin^4x ight))

b)(B=2left(sin^4x+cos^4x+sin^2x.cos^2x ight)^2-sin^8x-cos^8x)

c)(C=dfracsin^2x1+cotgx+dfraccos^2x1+tgx+sinx.cosx)

d)(D=dfraccotg^2a-cos^2xcotg^2x+dfracsinx.cosxcotgx)

e)(E=3left(sin^8x-cos^8x ight)+4left(cos^6x-2sin^6x ight)+6sin^4x)

f)(F=dfractg^2xsin^2x.cos^2x-left(1+tg^2x ight)^2)


Biến đổi thành tích những biểu thức sau: A = (cos (x-30°) - cos (x - 60°))B = (1+cos x + cos 2x)C = (4 cos^2x - 1)D = (sqrt3 sin x - cos x)

E = (sin a + sin 2a + sin 3a + sin 4a)

F = (sin 70° + sin 50° - sin 20°)

G = (cos (60° + x) + cos (60° - x) + cos 3x)

H = (cos x + cos 2 x + cos 3 x)


chứng minh rằng

1) (tanx=frac1-cos2xsin2x)

2)(fracsinleft(60^0-x ight).cosleft(30^0^ -x ight)+cosleft(60^0^ -x ight).sinleft(30^0^ -x ight)sin4x=frac12sin2x)

3) (4cosleft(60^0+a ight).cosleft(60^0-a ight)+2sin^2a=cos2a)


Chứng minh biểu thức sau độc lập với x:(frac ã ^2x-cos ^2xsin ^2x+fraccot ^2x-sin ^2xcos ^2x)
Xem thêm: Xem Phim Vườn Sao Băng Vietsub, Xem Phim Vườn Sao Băng Tập 25

cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm ,AC = 4cm,đường cao AH và trung tuyến AM.tính độ dài HM


Chứng minch rằng:

a)(sinleft(a+b ight).sinleft(a-b ight)=sin^2a-sin^2b=cos^2b-cos^2a)

b)(4sinleft(x+dfracPi3 ight).sinleft(x-dfracPi3 ight)=4sin^2x-3)

c)(sinleft(x+dfracPi4 ight)-sinleft(x-dfracPi4 ight)=sqrt2cosx)