SO SÁNH CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN

Câu vấn đáp được tuyệt đối đựng đọc tin đúng đắn với an toàn và tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời vày các Chuyên Viên, thầy giáo số 1 của Cửa Hàng chúng tôi.


*

Giống:

- Đều là cuộc giải pháp mạng bốn sản

- Msinh hoạt mặt đường cho nền kinh tế tài chính tư bản công ty nghĩa cải tiến và phát triển.

- Hạn chế:Sau biện pháp mạng dân chúng ko dc đáp ứng nhu cầu quyền hạn gì cùng chưa đáp ứng nhu cầu dc yêu cầu của họ

- Đều là rất nhiều cường quốc chuyển tự chế độ bốn bạn dạng lịch sự đế quốc

Khác:

Cách mạng Anh:

+ Do thống trị tứ sản links vs quý tộc chỉ huy quần bọn chúng dân chúng đấu tranh

+ Đây là cuộc bí quyết mạng ko triệt nhằm vị vẫn còn đấy ngôi vua

Cách mạng Pháp:

+ Đây là cuộc phương pháp mạng tứ sản lật đổ chế độ phong kiến

+ Hạn chế: Không hoàn toàn xóa bỏ bóc tách lột Phong kiến

- Cách mạng Mĩ:

+ Đây là cuộc phương pháp mạng bốn sản lật đổ kẻ thống trị của thực dân Anh

+ Sau phương pháp mạng, vẫn còn đó tồn tại sự bất đồng đẳng. Prúc bạn nữ ko bao gồm quyền bỏ phiếu, fan domain authority Đen và idian ko tất cả quyền chủ yếu trị

Cách mạng Hà lan:Tự ghi nhé

***) Hoặc trả lời là:

* Giống:

- Đều là các cuộc Cách mạng tứ sản, bởi vì kẻ thống trị tư sản chỉ đạo, nhằm mục đích lật đổ tình dục thêm vào phong kiến lạc hậu, mngơi nghỉ đường mang đến nền kinh tế tài chính bốn bản chủ nghĩa phạt triển

- Động lực hầu hết là quần chúng nhân dân

- Tất cả số đông giành được thắng lợi, khích lệ khỏe mạnh trào lưu biện pháp mạng thế giới

* Khác

* Nhiệm vụ

- Hà Lan :Chống chế độ phong con kiến Tây Ban Nha -> mlàm việc con đường CNTB vạc triển

- Anh: Lật đổ chính sách phong loài kiến chăm chế

- Bắc mĩ lần 1 : Lật đổ nền thống trị thực dân Anh

- Pháp: xoá vứt cơ chế chuyên chế

* Hình thức:

- Hà Lan: Cách mạng giải pngóng dân tộc

- Anh: nội chiến

- Bắc mĩ: giải phóng dân tộc bản địa, giành độc lập nằm trong địa

- Pháp: Nội chiến - Chiến ttinh ma vệ quốc

* Lãnh đạo:

- Hà Lan: Tư sản

- Anh: liên minc tứ sản và quý tộc mới

- Bắc Mĩ: tư sản và công ty nô

- Pháp: Tư Sản ( đại, vừa, nhỏ )

* Động lực:

- Hà Lan: quần bọn chúng nhân dân

- Anh: nhân dân

- Bắc mĩ: Nhân dân + 1 số nô lệ

- Pháp: quần chúng dân chúng nhiều giai cấp

* Kết quả

- Hà Lan: Thành lập và hoạt động nước CH Hà Lan

- Anh : tùy chỉnh cấu hình quân chủ lập hiến

- BM: đúng theo chủng quốc Hoà kì ra đời

- Pháp: THiết lập nền dân chủ Gia cobanh, thời gian thoát trào tái lập nền quân chủ

* Ý nghĩa:

- Hà Lan: là cuộc CMTS thứ nhất, mở ra thời đại mới bùng nổ những cuộc CMTS, nhưng với sự thành công cũng đem lại nhiều hạn chế, Hà Lan trngơi nghỉ nên hùng khỏe khoắn với lại liên tục chính sách xâm lược

- Anh: Msinh sống ra thời kỳ quá đáng tự phong con kiến lịch sự tư phiên bản nhà nghĩa

- Bắc Mĩ: hệ trọng cuộc đấu tranh chống phong kiến châu âu cùng phong trào giành hòa bình sinh hoạt Mĩlanh

- Pháp: là Cuộc CMTS triệt để tuyệt nhất, mở ra thời đại chiến thắng, củng cố kỉnh quyền giai cấp của thống trị tư sản bên trên phạm vi toàn cầm giớ

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>