SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN

Lý thuyết tổng hợp Tin học lớp 7 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất bao gồm nắm tắt kim chỉ nan cùng rộng 500 bài bác tập ôn luyện Tin 7. Hy vọng bộ tổng phù hợp kim chỉ nan Tin học tập lớp 7 sẽ giúp học sinh củng vắt kiến thức, ôn tập cùng đạt điểm trên cao trong các bài xích thi trắc nghiệm môn Tin học tập.

Bạn đang xem: Sử dụng các hàm để tính toán


Bài 4: Sử dụng những hàm nhằm tính toán

A. LÝ THUYẾT

Nội dung chính:

- Ưu điểm của vấn đề sử dụng hàm

- Nhập hàm nhằm tính toán

- Một số hàm đối kháng giản

1. Hàm trong lịch trình bảng tính

• Khái niệm hàm:

Hàm là các phương pháp được khái niệm sẵn từ trước, cần sử dụng dữ liệu rõ ràng nhằm tính toán thù.

• Ưu điểm khi sử dụng hàm:

+ Dùng hàm hỗ trợ cho Việc tính toán thuận tiện hơn.

+ Tiết kiệm thời gian và né tránh được rất nhiều sai sót Lúc phải trường đoản cú viết cách làm.

+ cũng có thể áp dụng shop ô nhằm tính toán.

Vd: tính mức độ vừa phải cùng của 3 số

+ theo công thức: = (2 + 4 + 6)/3

+ theo hàm: =AVERAGE(2,4,6) hoặc =AVERAGE(A1,A2,A3) như ảnh dưới.

*

2. Cách thực hiện hàm

• Cú pháp của hàm:

- Phần 1: thương hiệu hàm( vd: AVERAGE, SUM, MIN,..)

- Phần 2: những biến đổi. các trở thành được liệt kê vào vết “( )” với cách nhau vị vệt “,”.

• Đối số của hàm:

- Là các đổi thay, biến tại đây hoàn toàn có thể là một trong số, 1 shop ô, hay một khối hận.

- Số lượng đối số( biến) này phụ thuộc vào theo từng hàm khác biệt.

• Sử dụng:

- B1: lựa chọn ô đề xuất nhập với nháy đúp

- B2: gõ vệt =

- B3: gõ hàm theo cú pháp chuẩn, không hề thiếu thương hiệu hàm cùng biến

- B4: dìm phím Enter

*

3. Một số hàm hay dùng

a. Hàm tính tổng

- Tên hàm: SUM

- Ý nghĩa: dùng để tính tổng cho một hàng các số.

- Cú pháp: =SUM(a,b,c…..).

- Ví dụ:

+, =SUM(15,24,45) tính tổng 3 số 15, 24, 45 dựa vào giá trị số ví dụ.

+, =SUM(A1,A2,A3) tính tổng 3 số A1, A2, A3 dựa vào liên tưởng ô.

+, =SUM(A1:A3) tính tổng các số trường đoản cú A1 mang lại A3 bao hàm A1, A2, A3.

Kết quả: 12

*

b. Hàm tính vừa đủ cộng

- Tên hàm: AVERAGE

- Ý nghĩa: tính mức độ vừa phải cộng của 1 dãy những số.

- Cú pháp: AVERAGE(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =AVERAGE(2,4,6) tính mức độ vừa phải cùng 3 số 2, 4, 6 dựa vào cực hiếm số ví dụ.

+, =AVERAGE(A1,A2,A3) tính vừa đủ cộng 3 số A1, A2, A3 dựa trên tương tác ô.

+, =AVERAGE(A1:A3) tính vừa đủ cộng những số tự A1 mang lại A3 bao gồm A1, A2, A3.

*

c. Hàm xác định quý hiếm lơn nhất

- Tên hàm: MAX

- Ý nghĩa: khẳng định số lớn số 1 trong 1 dãy các số.

- Cú pháp: MAX(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =MAX(2,4,6) xác định số lớn nhất trong 3 số 2, 4, 6 dựa trên cực hiếm số cụ thể. Kết quả: 6

+, = MAX (A1,A2,A3) xác định số lớn nhất trong 3 số A1, A2, A3 dựa trên can dự ô.

+, =MAX(A1:A3) khẳng định số lớn nhất những số từ A1 mang đến A3 bao gồm A1, A2, A3. Kết quả: 6 ( cửa hàng ô là A3)

*

d. Hàm xác minh quý hiếm nhỏ dại nhất

- Tên hàm: MIN

- Ý nghĩa: khẳng định số bé dại nhất trong 1 dãy những số.

- Cú pháp: MIN(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, = MIN (2,4,6) xác định số nhỏ tuổi nhất trong 3 số 2, 4, 6 dựa vào giá trị số cụ thể. Kết quả: 2

+, = MIN (A1,A2,A3) khẳng định số nhỏ tuổi duy nhất trong 3 số A1, A2, A3 dựa vào tác động ô.

+, = MIN (A1:A3) xác minh số nhỏ dại duy nhất những số từ A1 đến A3 bao gồm A1, A2, A3. Kết quả: 2 ( liên tưởng ô là A1)

B. BÀI TẬP

Câu 1:Nếu trong một ô tính tất cả những cam kết hiệu ########, điều ấy tất cả nghĩa là?

A.Công thức nhập không nên với bảng tính thông tin lỗi

B.Dòng chứa ô đó bao gồm chiều cao thấp đề nghị ko hiển thị hết chữ số

C.Ô tính kia gồm độ rộng không lớn đề xuất không hiển thị không còn chữ số

D.Nhập sai tài liệu.


Nếu trong 1 ô tính gồm các ký kết hiệu ########, điều này Tức là Ô tính kia có độ rộng nhỏ phải không hiển thị hết chữ số

Đáp án: C


Câu 2:Hàm AVERAGE là hàm dùng để:

A.Tính tổng

B.

Xem thêm: Top Phần Mềm Vẽ Hình Không Gian, Hình Học Trên Máy Tính, Download Cabri 3D 2

Tìm số nhỏ dại nhất

C.Tìm số vừa phải cộng

D.Tìm số lớn nhất


Câu 3:Kết trái của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A.96

B.89

C.95

D.d.Không tiến hành được


Câu 4:Kết trái của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), vào đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15

A.23

B.21

C.20

D.Không tiến hành được


Câu 6:Nếu kăn năn A1:A5 thứu tự đựng các số 10, 7, 9, 27, 2 công dụng phxay tính như thế nào sau đây đúng:

A.=MAX(A1,B5,15) cho tác dụng là 15

B.=MAX(A1:B5, 15) mang đến công dụng là 27

C.=MAX(A1:B5) đến kết quả là 27

D.Tất cả số đông đúng.


Hàm Max là hàm kiếm tìm quý hiếm lớn số 1 vào dãy những số. Ô tính B5 không có cực hiếm thì sẽ tiến hành làm lơ do vậy hàm MAX(A1,B5,15) đó là kiếm tìm quý giá lớn số 1 của 10 với 15 là 15. Hàm MAX(A1:B5, 15) là kiếm tìm quý giá lớn số 1 của 10, 7, 9, 27, 2, 15 -> 27 (B1, B2, B3, B4, B5 bỏ qua). MAX(A1:B5) mang lại tác dụng là 27.

Đáp án: D


Câu 8:Để tính cực hiếm trung bình của ô A1, B1, C1 các phương pháp tính làm sao sau đâu là đúng:

A.=Sum ( A1+B1+C1)

B.=Average(A1,B1,C1)

C.=Average (A1,B1,C1)

D.Cả A, B, C hầu như đúng


hàm AVERAGE là hàm tính vừa đủ cộng của 1 hàng các số. Vậy nhằm tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 trong Excel ta gõ =Average(A1,B1,C1).

Đáp án: B


Câu 9:Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?

A.Tính tổng của ô A5 với ô A10

B.Tìm cực hiếm lớn nhất của ô A5 với ô A10

C.Tính tổng tự ô A5 cho ô A10

D.Tìm giá trị nhỏ nhất tự ô A5 cho ô A10


Câu 10:Trong Excel, trả sử một ô tính được nhập ngoại dung:

=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy hiệu quả của ô tính là từng nào sau khoản thời gian ấn phím Enter?

A.11

B.12

C.13

D.Một công dụng khác


Hàm SUM, MAX, MIN là hàm tính tổng, giá trị lớn số 1, trả trị bé dại nhất của một hàng những số. Nên SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6)= 3 + 4 + 5 =12

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>