Tại Sao Nói Thời Kì Chuyên Chính Giacobanh Là Đỉnh Cao Của Cách Mạng Tư Sản Pháp

Lập niên biểu diễn biến phương pháp mạng qua các tiến trình. Tại sao nói: Thời kì chăm chính Gia-cô-banh là đỉnh cao của Cách mạng tứ sản Pháp?


*

Lời giải bỏ ra tiết

* Bảng niên biểu tình tiết mô tả diễn biến các mạng Pháp qua những giai đoạn:

Các tiến độ chính

Sự kiện

Nội dung sự kiện

Khởi nghĩa của quần chúng. # Pari phá ngục tù Baxti

Tháng 8-1789,

thông qua bạn dạng Tuim ngôn Nhân quyền và Dân quyền.

Bạn đang xem: Tại sao nói thời kì chuyên chính giacobanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản pháp

Quý khách hàng sẽ xem: Tại sao nói thời gian siêng bao gồm giâcôbanh là đỉnh cao của cách mạng tư sản pháp

Quốc hội tuyên ổn ba “Tổ quốc lâm nguy” cùng ra nhan sắc lệnh cổ vũ quơn nghĩa nguyện.

Tháng 4-1792,

Hiến pháp được trải qua, xác lập cơ chế quân công ty lập hiến.


Tháng 9-1791,

Chiến toắt con giữa Pháp cùng liên quân phong con kiến Áo - Phổ bùng nổ.

(Cách đầu của nền cộng hòa)

Khởi nghĩa của quần chúng Pari lật đổ nền quân nhà lập hiến, tổ chức chính quyền đưa sang tay bốn sản công thương nghiệp được điện thoại tư vấn là phái Girôngđanh.

Quốc hội knhì mạc, truất phế truất nhà vua, thiết lập cấu hình nền Cộng hòa đầu tiên.

Vua Lu-I XVI bị xử chém.

(Chuim bao gồm dân chủ phương pháp mạng Giacôbanh, Đỉnh cao của biện pháp mạng)

Tháng 6-1793,

Hiến pháp new được thông qua, tuyên tía cơ chế cộng hòa.

Thông qua sắc đẹp lệnh “Tổng cổ vũ toàn quốc”.

Cách mạng Pháp đạt tới đỉnh cao.

Xem thêm: Số Nguyên Tố Lớn Nhất Có 1 Chữ Số, Những Khái Niệm Liên Quan Tới Số Nguyên Tố

Trong phiên họp của Quốc hội, lực lượng tư sản làm phản giải pháp mạng tiến hành thay máu chính quyền lật đổ phái Giacôbanh, ngừng quy trình tiến độ trở nên tân tiến đi lên của phong trào.

(Thoái trào bí quyết mạng)

Tháng 11-1799,


Chấm dứt cơ chế Đốc thiết yếu. Nền độc tài quân sự được thiết lập nghỉ ngơi Pháp.

Năm 1804,

Na-pô-lê-ông đăng quang hoàng thượng, thành lập đế chế đầu tiên.

Năm 1812,

Na-pô-lê-ông bị thất bại trận sống Nga.

Năm 1815,

Năm 1815, cơ chế quân công ty Pháp được hồi phục.

* Nói: thời gian chăm chính của Gia-cô-banh là đỉnh cao của bí quyết mạng bốn sản Pháp vì:

- Tháng 6-1793, Hiến pháp new được thông qua, tulặng cha Pháp là nước cộng hòa, ban cha quyền dân chủ rộng thoải mái với đa số sự bất bình đẳng kẻ thống trị bị huỷ bỏ.

- Phái Giacôbanh sẽ quyên tâm giải quyết và xử lý vấn đề ruộng khu đất đòi hỏi cơ bản của nông dân.

- 8/1793, Quốc hội thống qua sắc đẹp lệnh “Tổng động viên toàn quốc” để huy động sức mạnh của quần chúng. # vào toàn quốc kháng “thù vào giặc ngoài” ban hành phương tiện giá chỉ tối nhiều với hoa màu đển hạn chế nạn đầu cơ tàng trữ, bên cạnh đó ban hành nút lương tối đa của công nhân.

- Nhờ những chính sách của bản thân mình, phái Giacôbanh đã dập tắt được những cuộc nổi loàn, đuổi quân xâm lấn ra khỏi biên giới. Hoàn thành các trọng trách dân tộc bản địa cùng dân chủ. Cách mạng đạt đến đỉnh cao.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>