Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 5 SGK Toán thù 7 Tập 1. Số ngulặng a gồm là số hữu tỉ không? Vì sao?

Xem lời giải
Bạn đang xem: Toán 7 bài 1: tập hợp q các số hữu tỉ

Trả lời thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 Bài 1 trang 5 SGK Toán 7 Tập 1. Biểu diễn những số nguyên: -1; 1; 2 trên trục số.

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 4 Bài 1 trang 6 SGK Toán thù 7 Tập 1. So sánh hai phân số

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 5 Bài 1 trang 7 SGK Tân oán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 5 Bài 1 trang 7 SGK Tân oán 7 Tập 1. Trong các số hữu tỉ sau,

Xem giải thuật


Bài 1 trang 7 sgk toán 7 tập 1

Giải bài xích 1 trang 7 SGK Tân oán 7 tập 1. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông

Xem giải thuật


Bài 2 trang 7 sgk toán thù 7 tập 1

Giải bài bác 2 trang 7 SGK Toán 7 tập 1. Trong các phân số sau, phần đa phân số nào biểu diễn số hữu tỉ

Xem lời giải


Bài 4 trang 8 sgk toán thù 7 tập 1

Giải bài bác 4 trang 8 SGK Toán 7 tập 1. So sánh số hữu tỉ ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 Lúc a, b cùng dấu với Lúc a, b khác dấu

Xem giải thuật


Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 7

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 7

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Đại số 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 5 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem lời giải


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 6 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Đại số 7

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 1 - Chương 1 - Đại số 7

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | Chính sách

*Xem thêm: Mc Huyền Châu Đã Ly Hôn

*

Đăng ký để thừa nhận lời giải giỏi cùng tài liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaitốt.com gửi các thông báo cho các bạn nhằm nhận được các giải mã hay cũng giống như tư liệu miễn phí.