Để giúp người sử dụng dễ dãi trong bài toán xem ngày tốtmon 9 năm 2020 cũng giống như thuận tiện vào việc so sánh các ngày trong tháng 9/2020 với nhau. Chúng tôi đã Tổng vừa lòng tất một ngày dài đẹp vào thời điểm tháng 920trăng tròn cũng tương tự giới thiệu những ngày không tốt hồi tháng.

Trong trường thích hợp quý bạn không cần coi ngày tốt mon 9 năm 20đôi mươi tuyệt xem ngày rất đẹp mon 9 năm 20trăng tròn cũng chính vì vẫn gồm dự định thực hiện các bước vào một ngày rõ ràng trong thời điểm tháng 9, quý các bạn phấn kích tìm tới ngày khớp ứng cùng lựa chọn coi cụ thể hoặc chọn mức sử dụng Xem ngày xuất sắc xấu giúp xem một ngày cụ thể.
Bạn đang xem: Tháng 9 âm lich ngày nào tốt

Xem ngày giỏi mon 10 năm 2020


Xem ngày xuất sắc tháng 11 năm 2020


TRA CỨU TỬ VI 2021

Nhập chính xác báo cáo của mình!


NamNữ

TỔNG HỢPhường NGÀY TỐT XẤU TRONG THÁNG 9 NĂM 2020


Lịch dương

1

Tháng 9


Lịch âm

14

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Đinc Mùi, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc con đường hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Chọn mon (Dương lịch):


Chọn tuổi:


Xem kết quả

Lịch dương

2

Tháng 9


Lịch âm

15

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Mậu Thân, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

3

Tháng 9


Lịch âm

16

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

4

Tháng 9


Lịch âm

17

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Canh Tuất, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

5

Tháng 9


Lịch âm

18

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Tân Hợi, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

6

Tháng 9


Lịch âm

19

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Nhâm Tý, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (thanh hao long hoàng đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

7

Tháng 9


Lịch âm

20

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Quý Sửu, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

8

Tháng 9


Lịch âm

21

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Giáp Dần, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

9

Tháng 9


Lịch âm

22

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Ất Mão, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

10

Tháng 9


Lịch âm

23

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Bính Thìn, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kim quỹ hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

11

Tháng 9


Lịch âm

24

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Đinc Tỵ, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

12

Tháng 9


Lịch âm

25

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Mậu Ngọ, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

13

Tháng 9


Lịch âm

26

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Kỷ Mùi, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc mặt đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

14

Tháng 9


Lịch âm

27

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Canh Thân, tháng Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

15

Tháng 9


Lịch âm

28

Tháng 7


Ngày Tốt


Ngày Tân Dậu, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

16

Tháng 9


Lịch âm

29

Tháng 7


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Tuất, mon Giáp Thân, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

17

Tháng 9


Lịch âm

1

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Hợi, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (nguyên ổn vu hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

18

Tháng 9


Lịch âm

2

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tý, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tứ mệnh hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

19

Tháng 9


Lịch âm

3

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Sửu, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (câu è cổ hắc đạo)

Giờ tốt trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

20

Tháng 9


Lịch âm

4

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Bính Dần, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (tkhô nóng long hoàng đạo)

Giờ tốt trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

21

Tháng 9


Lịch âm

5

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Đinch Mão, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (minc đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

22

Tháng 9


Lịch âm

6

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Mậu Thìn, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem bỏ ra tiết


Lịch dương

23

Tháng 9


Lịch âm

7

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Kỷ Tỵ, mon Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

24

Tháng 9


Lịch âm

8

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Canh Ngọ, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (kyên quỹ hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

25

Tháng 9


Lịch âm

9

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Tân Mùi, mon Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (klặng con đường hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

26

Tháng 9


Lịch âm

10

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Nhâm Thân, mon Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)

Giờ xuất sắc trong ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

27

Tháng 9


Lịch âm

11

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Quý Dậu, mon Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (ngọc đường hoàng đạo)

Giờ xuất sắc trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

28

Tháng 9


Lịch âm

12

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Giáp Tuất, mon Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)

Giờ giỏi trong ngày :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem đưa ra tiết


Lịch dương

29

Tháng 9


Lịch âm

13

Tháng 8


Ngày Xấu


Ngày Ất Hợi, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hắc đạo (ngulặng vu hắc đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Xem chi tiết


Lịch dương

30

Tháng 9


Lịch âm

14

Tháng 8


Ngày Tốt


Ngày Bính Tý, tháng Ất Dậu, năm Canh Tý

Ngày Hoàng đạo (bốn mệnh hoàng đạo)

Giờ giỏi trong thời gian ngày :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Xem đưa ra tiết


Trên đây là Tổng đúng theo ngày xuất sắc tháng 9 năm 2020 nhưng Shop chúng tôi ý muốn gửi mang lại các bạn. Tuy nhiên, một ngày xuất sắc cũng chỉ phù hợp với một vài tuổi cũng tương tự những công việckhác biệt. Thế bắt buộc, Khi thâu tóm được ngày xuất sắc xấu vào tháng 9/20trăng tròn thì bạn cần tra cứu: xem ngày giỏi vừa lòng tuổi để có kết quả cụ thể và đúng mực độc nhất cho bạn.

XEM NGÀY TỐT VẠN SỰ TRONG NĂM 2021

♦Ngày tốt mon 1năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 7năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 2 năm 2021 ♦Ngày giỏi mon 8 năm 2021

♦Ngày tốt tháng 3 năm 2021 ♦Ngày tốt mon 9 năm 2021

♦Ngày giỏi tháng 4 năm 2021 ♦Ngày xuất sắc mon 10 năm 2021

♦Ngày xuất sắc mon 5 năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 11 năm 2021

♦Ngày giỏi mon 6năm 2021 ♦Ngày tốt tháng 1hai năm 2021


Xem tử vi 2021


NamNữ
Xem ngay

Xem tử vi mặt hàng ngày


Ngày sinh
123456789101112131415 16171819202122232425262728293031
123456789101112
Ngày xem
12345678910111213141516171819202122232425262728293031
123456789101112
2021202220232024202520262027202820292030
Xem ngay
*
Slặng điện thoại thông minh liệu có phải là vật dụng phđộ ẩm phong thủy?
Mỗi số lượng vào dãy slặng điện thoại phần đông với đa số năng lượng riêng, phụ thuộc vào đơn nhất từ bỏ của dãy số nhưng mà Syên điện thoại hoàn toàn có thể ảnh hưởng tới chúng ta theo hướng xuất sắc (Cát) tuyệt xấu (hung)
*
Dùng khiếp dịch chọn syên tử vi xuất sắc mang đến 4 đại nghiệp đời người!
Bằng gần như gợi nhắc quẻ dịch syên ổn xuất sắc đến 4 đại nghiệp, chúng ta cũng có thể lựa chọn dãy sim phong thủy thích hợp tuổi thỏa ước muốn cung ứng công danh sự nghiệp, tài vận, tình duim nhà đạo xuất xắc giải hòa vận hạn
*
Tìm gọi về Sao Tbỏ vào 12 cung hoàng đạo
*
Tìm đọc về Sao Klặng trong 12 cung hoàng đạo
*
Các loại cung là gì? Sự thiệt về 4 Ngulặng tố cùng 3 Nhóm tính chất
*
Điểm sáng 12 cung hoàng đạo Khi yêu thương và ma thuật tự sao Hỏa, sao Kim
*
Làm sao để tìm hiểu mình trực thuộc cung hoàng đạo làm sao với dấu hiệu chiêm tinh?
*
Xem bói tình thương 12 cung hoàng đạo để tra cứu một phần phù hợp của bạn
*
Điểm sáng tính biện pháp 12 cung hoàng đạo nam con gái đắm đuối nhất
*
Thiên Bình với Song Tử bao gồm bắt buộc đôi bạn trọng điểm đầu ý phù hợp dành cho nhau?
*
Giải mã bạn dạng đồ gia dụng sao cá thể với Hướng dẫn phát âm bạn dạng thứ sao miễn phí


Xem thêm: Ứng Dụng Chạy Đa Nhiệm - 4 Ứng Dụng Đa Nhiệm Hàng Đầu Cho Android

*
Tính phương pháp cung Thiên Bình phái nam thiếu phụ bao gồm điểm gì quan trọng đặc biệt với thu hút?

Xem ngày tốt xấu