THẾ NÀO LÀ SỐ HỮU TỈ

Bài này sẽ giúp các bạn biết được thế nào là số hữu tỉ, lấy được ví dụ về số hữu tỉ và biểu diễn chúng trên trục số.


Bạn đang xem: Thế nào là số hữu tỉ

1/ Lý thuyết

a) Khái niệm số hữu tỉ

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số \(\frac{a}{b}\) với \

- Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

- Ví dụ: các số \(3;\, - 0,5;\,0;\,2\frac{5}{7}\) đều là các số hữu tỉ vì:

\(\begin{array}{l} + )\,3 = \frac{3}{1} = \frac{6}{2} = \frac{9}{3} = ...\\ + )\, - 0,5 = \frac{{ - 1}}{2} = \frac{1}{{ - 2}} = \frac{{ - 2}}{4} = ...\\ + )\,0 = \frac{0}{1} = \frac{0}{2} = \frac{0}{{ - 3}} = ...\\ + )\,2\frac{5}{7} = \frac{{19}}{7} = \frac{{ - 19}}{{ - 7}} = \frac{{38}}{{14}} = ...\end{array}\)

*

*

*

*

Tải về


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luận


Xem thêm: Need4 Free 3Gp Converter 7, Tải Phần Mềm Đổi Đuôi Video Sang 3Gp


chuyên đề được quan tâm


bài viết mới nhất


*

Gửi bài tập - Có ngay lời giải!
*

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>