THẾ NÀO LÀ SỐ HỮU TỈ

Bài này sẽ giúp đỡ chúng ta biết thừa thế nào là số hữu tỉ, rước được ví dụ về số hữu tỉ và màn biểu diễn chúng trên trục số.


Bạn đang xem: Thế nào là số hữu tỉ

1/ Lý thuyết

a) Khái niệm số hữu tỉ

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số (fracab) cùng với

- Tập hợp các số hữu tỉ được kí hiệu là Q.

- Ví dụ: những số (3;, - 0,5;,0;,2frac57) hồ hết là các số hữu tỉ vì:

(eginarrayl + ),3 = frac31 = frac62 = frac93 = ...\ + ), - 0,5 = frac - 12 = frac1 - 2 = frac - 24 = ...\ + ),0 = frac01 = frac02 = frac0 - 3 = ...\ + ),2frac57 = frac197 = frac - 19 - 7 = frac3814 = ...endarray)

*

*

*

*

Tải về


*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

Gửi phản hồi Hủy

Bình luận


Xem thêm: Need4 Free 3Gp Converter 7, Tải Phần Mềm Đổi Đuôi Video Sang 3Gp


chuyên đề được quyên tâm


nội dung bài viết mới nhất


*

Gửi bài tập - Có ngay lập tức lời giải!
*

Cập nhật báo cáo tiên tiến nhất của kỳ thi xuất sắc nghiệp THPT Quốc Gia 2021

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>