LUẬN VĂN: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI CÓ CÔNG TẠI QUẢNG NGÃI

luận văn quản lý Nhà nước về Chính sách Người có công với Cách mạng tại quận

Chương 1.

Bạn đang xem: Luận văn: thực hiện chính sách đối với người có công tại quảng ngãi

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1.1. NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1.1.1. Khái niệm người có công với cách mạng

Theo nghĩa rộng, “NCC là những người không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, nam, nữ, tuổi tác đã tự nguyện hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp dựng nước, giữ nước và kiến thiết đất nước. Họ có những đóng góp, những cống hiến xuất sắc vì lợi ích của dân tộc.”<2>

Theo nghĩa hẹp, “NCC là những người không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, dân tộc, nam, nữ, tuổi tác, có những đóng góp, những cống hiến xuất sắc trong thời kỳ trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, trong các cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, được các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận” <1>.

 “Vậy người có công với cách mạng là đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi của nhà nước, được điều chỉnh bởi Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Được hiểu là người không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giới tính, tuổi tác … đã có cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế, được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định của pháp luật”<1>.

*
luận văn quản lý Nhà nước về Chính sách Người có công với Cách mạng tại quận

*

1.1.2. Đặc điểm của người có công với cách mạng

Trong suốt chiều dài những cuộc đấu tranh dựng nước và giữ nước, người có công cách mạng luôn tự hào và tôn trọng quá khứ. Họ luôn có tinh thần yêu nước như hàng triệu chiến sĩ đã bị thương và vĩnh viễn ra đi, nhiều gia đình cùng một lúc đã mất đi nhiều người thân yêu nhất của mình. Nhiều người đã công hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình cho sự nghiệp cách mạng cao cả của Tổ Quốc. Nhiều người vợ trẻ hưởng hạnh phúc vợ chồng chưa trọn một ngàn, rồi gáo bụi cả đời. Sự hy sinh những thiệt thòi mất mát to lớn của những người còn sống khi người thân mất đi là không gì đo đếm được. Bước ra khỏi thời chiến, người có công với cách mạng những thương tích, mất mát to lớn và bệnh tật nhưng vẫn tiếp tục đi đầu trên các lĩnh vực, góp phần xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu đẹp; luôn gương mẫu, đi đầu ủng hộ và chấp hành tốt các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, là tấm gương để mọi người noi theo; họ luôn trung thành với chế độ mà mình đem sức lực, máu xương để bảo vệ; luôn xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc; là những công dân gương mẫu, những tấm gương sáng giáo dục thế hệ trẻ tích cực lao động, học tập trong sự nghiệp và bảo vệ tổ quốc.

Đối với thương binh, bệnh binh đã trải qua 2 cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ: Đến nay, hiện còn ít, hầu hết ở tuổi cao và trung niên, họ sống rất khiêm tốn, ít đòi hỏi quyền lợi các nhân; nhu cầu vật chất giản dị, hăng hái tham gia tích cực các hoạt động công tác xã hội. Tuy nhiên, họ là những người chịu ảnh hưởng lớn từ tác động kinh tế thị trường với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến đời sống, tinh thần, vật chất của chính họ; có một số ít đối tượng có tư tưởng công thần, đưa ra yêu sách, đòi hỏi quá đáng , để trục lợi cho cá nhân và ảnh hưởng đến việc triển khai tổ chức quản lý nhà nước vềchính sách người có công với cách mạng của Đảng và Nhà nước.

Đối với thân nhân liệt sỹ và người có công với cách mạng: Nỗi đau thương, mất mát của người thân là sự đau đớn lớn nhất đối với những người cha, mẹ, vợ, người con liệt sỹ mà không thể bù đắp. Vào các dịp Tết cổ truyền, ngày lễ, họ rất cần sự quan tâm động viên, chia sẻ, đầm ấm trong những ngày này đặc biệt này. Tuy nhiên, người có công có những đặc điểm khác nhau trong công tác chăm sóc cũng khác nhau và phải tìm hiểu nhu cầu kỹ đặc điểm của họ. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng để đưa ra những giải pháp chăm sóc tốt hơn, hỗ trợ phù hợp, đem lại hiệu quả cao về vật chất và tinh thần, nhằm bù đắp phần nào những hy sinh cống hiến to lớn của bản thân người có công và thân nhân người có công, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Xem thêm: Hỏi Đáp: Đau Thần Kinh Tọa Có Nên Đi Bộ Không? Convalescence

Tuy nhiên phải nhìn nhận thực tế rằng, vẫn còn những khó khăn, thiệt thòi của họ trong cuộc sống hiện nay, như những Mẹ Việt Nam Anh Hùng nêu đơn đến nay tuổi các mẹ đã trên 80 tuổi nhưng lại không có người thân chăm sóc nên cần được sự quan tâm chăm sóc và chia sẽ tình cảm; Các thương binh, bệnh binh đang chịu sự đau đớn của vết thương tái phát , bệnh tật và những di chứng chiến tranh để lại, nên cần phải động viên nổ lực vượt qua khó khăn, bệnh tật.

luận văn quản lý Nhà nước về Chính sách Người có công với Cách mạng tại quận

1.2. KHÁI NIỆM VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG

1.2.1. Chính sách người có công với cách mạng

Theo Thuật ngữ Lao động Xã hội thì: “Chính sách người có công là những quy định chung của Nhà nước bao gồm mục tiêu, phương hướng, giải pháp về việc ghi nhận công lao, sự đóng góp, sự hy sinh cao cả của người có công, tạo mọi điều kiện khả năng góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần đối với người có công” <2>.

Chính sách đối với NCC là một chính sách đặc biệt của hệ thống chính sách xã hội Việt Nam, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước, của cộng đồng đối với một bộ phận dân cư đặc biệt – NCC với cách mạng, với đất nước, với dân tộc. Chính vì vậy, chính sách đối với NCC có vị trí đặc biệt quan trọng trong chính sách bảo đảm xã hội nói riêng và trong hệ thống chính sách xã hội nói chung. Thông qua sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và nhân dân, những NCC , thân nhân liệt sĩ cảm thấy vinh dự tự hào về những gì mình đã đóng góp, cống hiến cho tổ quốc, cho nhân dân; làm cho họ tăng thêm ý chí để vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Như vậy, “Chính sách ưu đãi xã hội đối với người có công với cách mạng là sự phản ánh trách nhiệm của nhà nước, của cộng đồng thông qua các chế độ đãi ngộ đặc biệt để ghi nhận công lao đóng góp, sự hy sinh cao cả của người có công và bù đắp phần nào đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công”<3>.

1.2.2. Quản lý nhà nước về chính sách người có công với cách mạng

Khái niệm chính sách được hiểu là những chuẩn tắc cụ thể để thực hiện đường lối, nhiệm vụ; được thực hiện trong một thời gian nhất định, trên những lĩnh vực cụ thể nào đó. Với chính sách công, để đạt được mục tiêu phát triển trước hết chính sách phải tồn tại trong thực tế, nghĩa là Nhà nước phải hành động thật sự bằng chính sách. Như vậy, sau khi ban hành, chính sách phải được triển khai thực hiện trong đời sống xã hội. Do vậy, tổ chức quản lý nhà nước vềchính sách là tất yếu khách quan để duy trì sự tồn tại của công cụ chính sách theo yêu cầu quản lý của nhà nước và cũng là để đạt được mục tiêu đã đề ra của chính sách.

Theo Giáo trình Hoạch định và Phân tích chính sách công của Học viện hành chính do Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật xuất bản năm 2013 “Tổ chức quản lý nhà nước vềchính sách là toàn bộ quá trình chuyển ý chí của chủ thể trong chính sách thành hiện thực với các đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu định hướng”. <19, tr.77>

D:\TÀI LIỆU LV\ĐÃ HOÀN THÀNH ALL\HOAN THANH 2020\ĐẠI HỌC KINH BÁC 2020\LV DOAN DH KINH BẮC 2020

Như vậy, “quản lý nhà nước vềchính sách đối với người có công với cách mạng là toàn bộ quá trình chuyển ý chí của Nhà nước trong chính sách đối với người có công với cách mạng thành hiện thực với các đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu định hướng” <18, tr.28>.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>