TÍNH CHẤT HÓA HỌC CỦA ĐỒNG

Đồng - Cu cũng là 1 trong những trong những sắt kẽm kim loại được vận dụng rộng rãi trong thực tiễn, đồng có red color, dẻo, dễ kéo tua, dát mỏng tanh, dẫn điện cùng nhiệt độ xuất sắc chỉ kém nhẹm bạc.

Bạn đang xem: Tính chất hóa học của đồng


Trong nội dung bài viết này, họ cùng tìm hiểu đặc điểm đồ vật lý cùng đặc điểm hoá học của đồng, giải pháp pha trộn đồng cùng một số ứng dụng thông dụng của đồng một giải pháp chi tiết, đồng thời áp dụng giải một trong những bài tập về đồng.

I. Vị trí của Đồng - Cu vào bảng HTTH

- Cấu hình e ngulặng tử:

 29Cu: 1s22s22p63s23p63d104s1.

- Vị trí: ô 29, chu kỳ luân hồi 4, team IB.

- Cấu hình e của các ion:

 Cu+: 1s22s22p63s23p63d10  

 Cu2+: 1s22s22p63s23p63d9

II. Tính chất đồ dùng lý và tâm trạng tự nhiên và thoải mái của Đồng - Cu

1. Tính hóa học thiết bị lý của Đồng

- Đồng gồm mạng tinc thể lập phương tâm diện, red color, dẻo, dễ kéo gai, dát mỏng tanh. Dẫn năng lượng điện cùng sức nóng tốt chỉ kỉm bạc, t0nc = 10830C, D = 8,98 g/cm3.

2. Trạng thái tự nhiên và thoải mái của Đồng

- Đồng có 29 đồng vị là 63Cu và 65Cu là đồng vị bền, với 63Cu chiếm khoảng tầm 69% đồng có mặt trong tự nhiên. Đồng hoàn toàn có thể search thấy như thể đồng tự nhiên hoặc trong dạng chất khoáng.

- Có nhiều dạng khoáng cất đồng như cacbonat azurit 2CuCO3Cu(OH)2 và malachit CuCO3Cu(OH)2 là các nguồn nhằm sản xuất đồng, cũng tương tự là các sulfua nlỗi chalcopyrit (CuFeS2), bornit (Cu5FeS4), covellit (CuS), chalcocit (Cu2S) và các ôxkhông nhiều nlỗi cuprit (Cu2O).

III. Tính chất hoá học của Đồng

- Đồng bao gồm tính khử yếu: Cu → Cu2+ + 2e

1. Đồng công dụng với phi kim

+ Đồng tính năng cùng với Oxi: Cu + O2

- Với oxi chế tạo ra màng CuO bảo vệ: 2Cu + O2 → 2CuO 

- Ở 800 - 10000C: CuO + Cu → Cu2O

+ Đồng công dụng cùng với Clo: Cu + Cl2

- Với clo: Cu + Cl2 → CuCl2

- Với giữ huỳnh: Cu + S → CuS

2. Đồng tác dụng với axit

a) Đồng (Cu) không phản nghịch ứng với axit HCl, H2SO4 loãng (axit oxi hoá yếu)

- Cu không bội phản ứng với các axit không tồn tại tính oxi hoá mạnh mẽ.

- lúc có O2, bội nghịch ứng lại xảy ra:

 2Cu + 4H+ + O2 → 2Cu2+ + 2H2O

b) Đồng (Cu) phản ứng với axit HNO3 và H2SO4 đặc rét (axit oxi hoá mạnh)

+ Đồng chức năng cùng với axit Nitric: Cu+ HNO3

 Cu + 4HNO3 đặc, nóng → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

+ Đồng chức năng với axit Sunfuric: Cu+ H2SO4

 Cu + 2H2SO4 đặc,nóng → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O

3. Đồng tác dụng với dung dịch muối

Đồng tác dụng với AgNO3: Cu+ AgNO3

 Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag↓

Đồng công dụng với Fe2(SO4)3 : Fe+ Fe2(SO4)3

 Cu + 2Fe3+ → Cu2+ + 2Fe2+

- Lưu ý với muối nitrat trong môi trường xung quanh axit:

 3Cu + 8H++ 2NO3- → 3Cu2++2NO↑ + 4H2O

IV. Hợp chất của Đồng

1. Hợp chất đồng (I)

a) Đồng (I) oxit - Cu2O

- Là hóa học rắn red color gạch ốp, không tung trong nước.

- Tính chất hoá học:

+ Tác dụng cùng với axit:

 Cu2O + 2HCl → CuCl2 + H2O + Cu↓

+ Dễ bị khử:

 Cu2O + H2 → 2Cu↓ + H2O

b) Đồng (I) hidroxit - Cu(OH) 

- Là chất kết tủa color đá quý.

- Tính hóa học hoá học: Dễ bị phân hủy:

 2CuOH → Cu2O + H2O

2. Hợp chất đồng (II)

a) Đồng (II) oxit - CuO 

- Là chất rắn, color black, ko tung.

- Tính hóa học hoá học:

+ Là oxit bazơ:

 CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

+ Là hóa học oxi hóa:

 CuO + H2 → Cu + H2O

 CuO + C2H5OH → CH3CHO + Cu + H2O

 3CuO + 2NH3 → 3Cu + N2 + 3H2O

- Điều chế đồng (II) oxit:

 Cu(OH)2 → CuO + H2O

 CuCO3.Cu(OH)2 → 2CuO + H2O + CO2

 2Cu(NO3)2 → 2CuO + 4NO2 + O2

b) Đồng (II) hidroxit - Cu(OH)2 

- Là chất kết tủa blue color.

- Tính hóa học hoá học:

+ Là bazơ không tan:

* Tác dụng cùng với axit:

 Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

* Dễ nhiệt độ phân:

 Cu(OH)2 → CuO + H2O

+ Dễ tạo thành phức:

 Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

+ Là chất oxi hóa:

 2Cu(OH)2 + R-CHO → R - COOH + Cu2O + 2H2O

- Điều chế đồng (II) hidroxit:

 CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

c) Muối Đồng (II) 

- Các dung dịch muối bột đồng (II) đều phải có màu xanh lá cây.

- Tính hóa học hoá học:

+ Tác dụng cùng với kiềm:

 CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2

+ Tác dụng cùng với hỗn hợp NH3:

 CuSO4 + 2NH3 + 2H2O → Cu(OH)2 + (NH4)2SO4

 Cu(OH)2 + 4NH3 → (OH)2

+ CuSO4 hấp thụ nước hay sử dụng vạc hiện tại lốt nước trong chất lỏng:

 CuSO4 + 5H2O → CuSO4.5H2O (màu sắc xanh)

V. Điều chế Đồng

- Hầu không còn quặng tmùi hương mại là những các loại đồng sulfua, đặc biệt là chalcopyrit (CuFeS2) với thấp hơn là chalcocit (Cu2S). Các khoáng này được tách bóc ra tự các quặng được xay nhằm nâng các chất lên 10–15% đồng bởi froth flotation tốt bioleaching. Nung vật liệu này với silica vào flash smelting để các loại Fe sống dạng xỉ.

- Quá trình này khai thác dễ dãi chuyển Fe sulfua thành dạng ôxit của chính nó, kế tiếp các ôxit này bội nghịch ứng với silica để tạo thành xỉ silimèo nổi lên ở trên khối hận nóng chảy. Sản phđộ ẩm tạo racopper matte chứa Cu2S kế tiếp được roasted để đưa tất cả những sulfua thành ôxit.

 2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2↑

- Oxit đồng được đưa thành đồng blister theo bội nghịch ứng nung

 2Cu2O 

*
4Cu + O2↑

VI. Ứng dụng của Đồng

- Đồng là vật tư dễ dát mỏng tanh, dễ dàng uốn, có tác dụng dẫn năng lượng điện với dẫn nhiệt tốt, vì chưng vậy nó được sử dụng một phương pháp rộng thoải mái vào cung ứng những sản phẩm: Dây điện; Que hàn đồng; Tay rứa cùng những đồ vật không giống trong chế tạo nhà cửa; Động cơ, nhất là các động cơ điện;.v.v.

VII. Những bài tập vận dụng Đồng cùng phù hợp chất của Đồng

Bài 2 trang 159 SGK Hóa 12: Cho 19,2g sắt kẽm kim loại M tính năng cùng với dung dịch HNO3 loãng dư chiếm được 4,48 lkhông nhiều khí độc nhất NO(đktc). Kyên ổn loại M là:

A. Mg. B. Cu. C. Fe. D. Zn.

* Lời giải bài 2 trang 159 SGK Hóa 12:

Đáp án: B. Cu

- Theo bài xích ra, ta có: nNO = 4,48/22,4 = 0,2 (mol)

- Pmùi hương trình hoá học tập của phản bội ứng:

 3M + 4HNO3 → 3M(NO3)n + nNO↑ + 2H2O.

 0,6/n (mol) 0,2 (mol)

- Theo PTPƯ: nM = (0,2.3)/n = 0,6/n (mol).

⇒ M = 19,2/(0,6/n) = 32n

- Cho n =1, 2, 3 thấy tất cả n = 2, M = 64 thoả ⇒ M là Cu

Bài 3 trang 159 SGK Hóa 12: Cho 7,68 gam Cu công dụng không còn cùng với hỗn hợp HNO3 loãng thấy gồm khí NO thoát ra. Khối lượng muối bột nitrat xuất hiện vào hỗn hợp là :

A. 21,56 gam. B. 21,65 gam.

C. 22,56 gam. D. 22,65 gam.

* Lời giải bài xích 3 trang 159 SGK Hóa 12: 

Đáp án: C. 22,56 gam

- Ta có: nCu = 0,12 mol.

Xem thêm: Các Bài Hát Về Cha Mẹ Hay Nhất Về Cha Mẹ, Bình Chọn: Bài Hát Hay Về Cha Mẹ

⇒ nCu(NO3)2 = nCu = 0,12 mol.

⇒ mCu(NO3)2 = 0,12 x 188 = 22,56 (g).

Bài 4 trang 159 SGK Hóa 12: Đốt 12,8 gam Cu trong không gian, phối hợp hóa học rắn thu được vào dung dịch HNO3 0,5M thấy bay ra 448ml khí NO tuyệt nhất (đktc).

a) Viết phương trình bội phản ứng hóa học xẩy ra.

b) Tính thể tích buổi tối thiểu dung dịch HNO3 cần dùng làm hài hòa hóa học rắn.

* Lời giải bài bác 4 trang 159 SGK Hóa 12:

- Theo bài ra, ta có: nCu = 12,8/64 = 0,2 (mol).

 cùng nNO = 0,448/22,4 = 0,02 (mol)

- Pmùi hương trình hóa học của phản nghịch ứng:

 2Cu + O2 → 2CuO (1)

 CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO↑ + 4H2O (3)

- hotline nCu phản bội ứng là x mol ⇒ nCu dư = 0,2 – x (mol).

- Theo ptpư (3): nCu = (3/2).nNO = (3/2).0,02 = 0,03 (mol).

⇒ 0,2 – x = 0,03 ⇒ x = 0,17 (mol).

Theo ptpư (1): nCuO = nCu pư = x = 0,17 (mol).

⇒ nHNO3 = 2.nCuO + 4. nNO = 2. 0,17 + 4. 0,02 = 0,42 (mol).

⇒ VHNO3 = n/CM = 0,42/0,5 = 0,84 (lít).

Bài 5 trang 159 SGK Hóa 12: Hòa tan 58g muối CuSO4.5H2O vào nước được 500ml dung dịch A.

a) Xác định nồng độ mol của hỗn hợp A.

b) Cho từ từ bột sắt vào 50ml dung dịch A, khuẩy nhẹ cho đến khi hỗn hợp hết màu xanh lá cây. Tính lượng Fe đã tđê mê gia làm phản ứng.

* Lời giải bài bác 5 trang 159 SGK Hóa 12

- Theo bài xích ra, ta có: nCuSO4 = nCuSO4.5H2O = 58/250 = 0,232 (mol).

⇒ CM (CuSO4) = 0,232/0,5 = 0,464 (mol/l).

- Phương thơm trình hoá học của làm phản ứng:

 Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.

- Theo ptpư: nFe = nCuSO4 = 0,232 (mol).

⇒ mFe = 0,232 x 56 = 12,992 (g).

Bài 6 trang 159 SGK Hóa 12: Một thanh khô đồng nặng trĩu 140,8 gam sau khoản thời gian vẫn ngâm vào hỗn hợp AgNO3 có khối lượng là 171,2 gam. Tính thể tích hỗn hợp AgNO3 32% (D= 1,2g/ml) vẫn tính năng với tkhô cứng đồng.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>