LÝ THUYẾT VỀ TÍNH CHẤT PHI KIM

Phi klặng bao gồm đặc điểm chất hóa học gì? ngoài đặc điểm đồ lý là lâu dài ở 3 dạng rắn (S, P,...); lỏng (Br2); khí (Cl2,O2,N2,H2...); không dẫn năng lượng điện, không dẫn sức nóng và ánh sáng nóng tan thấp,...

Bạn đang xem: Lý thuyết về tính chất phi kim


Vậy phi kyên bao gồm đặc thù hoá học đặc trưng nào? họ hãy thuộc tìm hiểu chi tiết về tính chất hoá học của phi kyên, vận dụng những tính chính hóa học hoá học tập này nhằm giải một số trong những bài bác tập điển hình nổi bật về phi klặng qua bài viết này.

* Tính Hóa chất của phi kim:

Tác dụng với kyên ổn loạiTác dụng với HyđroTác dụng cùng với Oxi

Dưới đó là chi tiết về đặc thù chất hóa học của Phi kyên ổn, chúng ta hãy thuộc khám phá.

*

I. Tính Hóa chất của Phi kim:

1. Tác dụng cùng với kyên loại

a) Nhiều phi kim tác dụng cùng với sắt kẽm kim loại chế tạo thành muối:

 PTPƯ: Phi kim + Kyên ổn loại → Muối

 Ví dụ: 2Na + Cl2 →  2NaCl

 Fe + S FeS

b) Oxi tác dụng cùng với kyên ổn loại chế tạo ra thành oxit:

 PTPƯ: Oxi + Kim loại → Oxit

 Ví dụ: 2Cu + O2 2CuO

 2Mg + O2 2MgO

2. Tác dụng cùng với hyđro

a) Oxi tác dụng khí hyđro tạo thành thành tương đối nước

 PTPƯ: Oxi + H2 → H2O

Ví dụ: 2H2 + O2  2H2O

b) Clo tác dụng khí hyđro chế tác tkhô nóng khí hiđro clorua

 Ví dụ: H2 + Cl2 → 2HCl

 H2 + Br2 → 2HBr

- hầu hết phi kyên không giống (C, S, Br2,...) phản nghịch ứng với khí hyđro chế tác thành hòa hợp chất khí.

3. Tác dụng cùng với oxi

- đa phần phi kim chức năng với khí oxi chế tạo ra thành oxit axit

 Ví dụ: S + O2 SO2

 4P + 5O2 2P2O5

4. Mức độ chuyển động chất hóa học của phi kim

- Mức độ hoạt động chất hóa học bạo dạn tốt yếu đuối của phi klặng hay được xét căn cứ vào kĩ năng và mức độ phản nghịch ứng của phi klặng kia với kim loại với hyđro.

- Flo, Oxi, Clo là hầu như phi kyên chuyển động mạnh bạo (flo là phi kim chuyển động táo tợn nhất). Lưu huỳnh, Photpho, Cacbon, Silic là mọi phi kyên ổn chuyển động yếu ớt rộng.

II. những bài tập về tính chất chất hóa học của Phi kim

Những bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9: Cho sơ đồ dùng màn trình diễn chuyển đổi sau:

 Phi kyên ổn → oxit axit → oxit axit → axit → muối hạt sunfat rã → muối sunfat không rã.

a) Tìm phương pháp các hóa học tương thích để cụ đến tên hóa học trong sơ thiết bị.

b) Viết các phương trình hóa học biểu diễn chuyển hóa bên trên.

* Lời giải bài tập 5 trang 76 sgk hóa 9:

a) Chất tương thích là S, ta tất cả sơ đồ gia dụng sau:

 S → SO2 → SO3 → H2SO4 → Na2SO4 → BaSO4.

b) Pmùi hương trình làm phản ứng:

 S + O2 

*
 SO2

 2SO2 + O2 

*
 2SO3

 SO3 + H2O → H2SO4

 H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O

 Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + 2NaCl

bài tập 6 trang 76 sgk hóa 9: Nung các thành phần hỗn hợp bao gồm 5,6g sắt và 1,6g lưu huỳnh vào môi trường thiên nhiên không có không gian chiếm được các thành phần hỗn hợp hóa học rắn A. Cho dung dịch HCl 1M làm phản ứng trọn vẹn với A thu được hỗn hợp khí B.

a) Hãy viết những phương trình hóa học.

b) Tính thể tích dung dịch HCl 1M vẫn tđắm đuối gia phản ứng.

* Lời giải bài bác tập 6 trang 76 sgk hóa 9:

- Theo bài xích ra ta có: nFe = 5,6/56 = 0,1 (mol); nS = 1,6/32 = 0,05 (mol);

a) Phương trình phản bội ứng:

sắt + S → FeS (1)

- Theo PTPƯ: nsắt pư = nS = 0,05 mol ⇒ nFe dư = 0,1 – 0,05 = 0,05mol

nFeS = nS = 0,05 mol

- Nên các thành phần hỗn hợp hóa học rắn A tất cả sắt dư và FeS

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (2)

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ (3)

b) Dựa vào pmùi hương trình phản nghịch ứng (2) và (3), ta có:

⇒ nHCl = 2.nFe + 2.nFeS = 2. 0,05 + 2. 0,05 = 0,2 mol

⇒ VHCl = n/CM = 0,2/1 = 0,2 lkhông nhiều.

Bài 10 trang 81 sgk hóa 9: Tính thể tích dung dịch NaOH 1M nhằm chức năng trọn vẹn với cùng 1,12 lkhông nhiều khí clo (đktc). Nồng độ mol của những hóa học sau phản bội ứng là bao nhiêu? Giả thiết thể tích hỗn hợp chuyển đổi ko đáng chú ý.

* Lời giải bài 10 trang 81 sgk hóa 9:

Theo bài ra, ta có: nCl2 = 1,12/22,4 = 0,05 mol.

Phương trình phản nghịch ứng:

Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Theo PTPƯ: nNaOH = 2.nCl2 = 2. 0,05 = 0,1 (mol)

 VNaOH = n/CM = 0,1/1 = 0,1 lít

 nNaCl = nNaClO = nCl2 = 0,05 mol.

 CM (NaCl) = CM (NaClO) = 0,05 / 0,1 = 0,5 M.

Xem thêm: Phân Tích 2 Thuộc Tính Của Hàng Hóa, Hàng Hóa Là Gì

Bài 11 trang 81 sgk hóa 9: Cho 10,8g kim loại M tất cả hóa trị III tính năng cùng với clo dư thì thu được 53,4g muối hạt. Hãy xác minh kim loại M đã dùng.

* Lời giải bài bác 11 trang 81 sgk hóa 9:

gọi M là cân nặng mol của kim loại (vì sắt kẽm kim loại hóa trị III nên lúc phản nghịch ứng với Clo thì chế tạo thành muối bột MCl3), ta bao gồm PTPƯ sau:

2M + 3Cl2 → 2MCl3

10,8 g 53,4 g

Theo PTPƯ: nM = nMCl3 ⇒ 10,8/M = 53,4/(M + 35,5.3)

⇒ M = 27 (g). Vậy M là nhôm (Al)

các bài tập luyện 5 trang 87 sgk hóa 9: Hãy xác định yếu tắc Tỷ Lệ về thể tích của từng khí trong tất cả hổn hợp CO với CO2, biết các số liệu thực nghiệm sau:

– Dẫn 16 lkhông nhiều tất cả hổn hợp CO và CO2 qua nước vôi trong dư thu được khí A.

– Để đốt cháy A đề nghị 2 lít khí oxi. Các thể tích khí đo được ngơi nghỉ cùng điều kiện ánh sáng với áp suất.

* Lời giải bài bác tập 5 trang 87 sgk hóa 9:

- Dẫn các thành phần hỗn hợp khí CO cùng CO2 qua nước vôi vào dư chiếm được khí A là khí CO, vào cùng ĐK về ánh nắng mặt trời, áp suất thì tỉ lệ thành phần thể tích cũng bằng tỉ trọng về số mol.

- Phương thơm trình phản bội ứng đốt cháy khí A:

2CO + O2 → 2CO2.

- Từ PTPƯ ta có: nCO = 2.nO2

⇒ VCO = 2.VO2 = 2.2 = 4 (l). (tỉ trọng mol cũng chính là tỉ trọng thể tích)

- Từ phương thơm trình trên ta thừa nhận thấy: VCO = 4 (l).

⇒ Vậy VCO2 = 16 – 4 = 12 (l).

⇒ % VCO2 = (12/16).100% = 75%;

⇒ %VCO = 100% – 75% = 25%.

các bài tập luyện 5 trang 91 sgk hóa 9: Hãy tính thể tích khí CO2 (đktc) sinh sản thành nhằm khống chế đám cháy nếu như trong bình trị cháy gồm hỗn hợp chứa 980g H2SO4 chức năng hết với hỗn hợp NaHCO3.

* Lời giải bài xích tập 5 trang 91 sgk hóa 9:

- Theo bài xích ra, ta có: nH2SO4 = 980/98 = 10 (mol).

- PTPƯ: 2NaHCO3 + H2SO4 → Na2SO4 + 2CO2 ↑ + 2H2O

- Theo PTPƯ: nCO2 = 2.nH2SO4 = 10.2 = 20 (mol).

⇒ VCO2 = n.22,4 = 20.22,4 = 448 lkhông nhiều.

Bài 5 trang 103 sgk hoá 9:  a) Hãy xác minh phương pháp của một các loại oxit Fe, biết rằng Khi mang đến 32g oxit sắt này tác dụng hoàn toàn với khí cacbon oxit thì nhận được 22,4g chất rắn.

b) Chất khí hình thành được kêt nạp hoàn toàn trong hỗn hợp nước vôi trong có dư. Tính trọng lượng kết tủa thu được.

* Lời giải bài 5 trang 103 sgk hoá 9:

a) gọi phương pháp của oxit Fe là: FexOy

- Phương trình hoá học của phản bội ứng:

 FexOy + yCO → xsắt + yCO2 (1)

 1 mol y mol x mol y mol

 0,4/x 0,4 mol

- Theo bài ra thì: nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol).

- Theo PTPƯ: nFexOy = 0,4/x (mol)

⇒ mFexOy = (56x + 16y). 0,4/x = 32 ⇒ x : y = 2 : 3

⇒ CT của oxit sắt gồm dạng (Fe2O3)n

⇒ Chỉ có n = 1 cân xứng, vậy ta tất cả CTHH oxit Fe là: Fe2O3.

b) Khí sinh ra CO2

- PTPƯ (1) được viết lại như sau:

 Fe2O3 + 3CO → 2Fe + 3CO2

 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + H2O (2)

 1 mol 1 mol 1 mol 1 mol

- Theo PTPƯ (1): nCO2 = (3/2).nFe = (0,4.3)/2 = 0,6 (mol).

- Theo PTPƯ (2) ⇒ nCaCO3 = nCO2 = 0,6 (mol).

⇒ mCaCO3 = 0,6.100 = 60 (g).

Bài 6 trang 103 sgk hoá 9: Cho 69,6g MnO2 chức năng cùng với dung dịch HCl sệt dư nhận được một lượng khí X. Dẫn khí X vào 500ml dung dịch NaOH 4M chiếm được hỗn hợp A. Tính độ đậm đặc mol của những chất vào dung dịch A. Giả thiết rằng thể tích dung dịch sau phản ứng thay đổi không đáng kể.

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>