Tính Nửa Chu Vi Hình Chữ Nhật

Trong nội dung bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ định hướng nửa chu vi hình chữ nhật cùng công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật đương nhiên bài bác tập bao gồm lời giải chi tiết trường đoản cú A – Z để chúng ta cùng tham khảo nhé


Nửa chu vi hình chữ nhật là gì?

Nửa chu vi hình chữ nhật là 1 nửa độ nhiều năm con đường bao quanh hình chữ nhật, bằng tổng chiều nhiều năm và chiều rộng của hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Tính nửa chu vi hình chữ nhật

*


Công thức tính nửa chu vi hình chữ nhật

Nửa chu vi hình chữ nhật bởi chu vi hình chữ nhật chia 2 hoặc bằng chiều dài cộng với chiều rộng.

P = C/2 = a +b 

Trong đó:

P: là nửa chu vi hình chữ nhậtC: Chu vi hình chữ nhậta: chiều dài hình chữ nhậtb: chiều rộng lớn hình chữ nhật

Bài tập tính nửa chu vi hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi bởi 16centimet, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 4cm. Hỏi diện tích của hình chữ nhật đó bởi bao nhiêu?

Lời giải:

Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng chiều lâu năm cùng chiều rộng.

Chiều dài của hình chữ nhật : (16 + 4) : 2 = 10cm

Chiều rộng của hình chữ nhật : 16 – 10 = 6cm

Diện tích hình chữ nhật 10 x 6 = 60 cm

lấy một ví dụ 2: Cho hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn bằng 6cm và chiều nhiều năm gấp rất nhiều lần chiều rộng. Tính nửa chu vi hình chữ nhật trên.

Lời giải:

Chiều nhiều năm của hình chữ nhật là: 6 x 2 = 12 (cm).

Xem thêm: Giả Lập Win Xp Trên Win 8 Bằng Vmlite, Giả Lập Win Xp Trên Win 8

Nửa chu vi hình chữ nhật là:6 + 12 = 18 (cm).

lấy một ví dụ 3:

Tính chu bởi vì và ăn diện tích hình chữ nhật bao gồm chiều rộng lớn bởi 15cm, nửa chu vi hình chữ nhật bởi 40cm?

Lời giải:

Chu vi hình chữ nhật: 40 x 2 = 80cm

Chiều nhiều năm hình chữ nhật : 40 – 15 = 25cm

Diện tích hình chữ nhật: 15 x 25 = 375cm2

lấy một ví dụ 4:

Tính nửa chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình chữ nhật là 400cmét vuông và chiều lâu năm hình chữ nhật là 25cm.

Lời giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật là 400 / 25 = 8 (cm).

Nửa chu vi hình chữ nhật là 25 + 8 = 33 (cm).

Ví dụ 5: Một hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng. Tăng chiều nhiều năm với chiều rộng lên 2m thì diện tích tạo thêm 436m2. Tính nửa chu vi thuở đầu của hình chữ nhật kia.

Lời giải

Hotline chiều dài, chiều rộng, diện tích ban sơ và mặc tích sau khoản thời gian tăng thêm của hình chữ nhật là d, r, S, S’

Vì Khi tăng chiều dài với chiều rộng lớn lên 2m thì diện tích tăng lên 436 m2

Nên S’ = S + 436

⇔ (d+ 2).(r + 2) = (d.r) + 436

⇔ dr + 2d + 2r + 4 = (d.r) + 436

⇔ 3r.r + 3.3r +2r + 4 = 3r.r + 436 ( vì chưng chiều nhiều năm gấp 3 lần chiều rộng)

⇔ 8r = 432

⇔ r = 54 cm

⇔ d = 3.54 = 162 cm

⇒ Nửa chu vi hình chữ nhật là

54 + 162 = 216 cm

Hy vọng với mọi kỹ năng và kiến thức nhưng Cửa Hàng chúng tôi vừa share có thể góp chúng ta nhớ được phương pháp tính nửa chu vi hình chữ nhật nhằm vận dụng vào làm cho bài xích tập nhé

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>