Viết tập phù hợp những số thoải mái và tự nhiên ko vượt vượt 5bằng nhì bí quyết. Biểu diễn bên trên tia số các bộ phận của tập vừa lòng A.
Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 1 trang 8

Hướng dẫn:

Cách 1: Liệt kê những thành phần của tập đúng theo.

Cách 2: Nêu tính chất đặc trưng.

Bài giải:

+) Các số tự nhiên ko quá vượt (5)(Có nghĩa là những số thoải mái và tự nhiên nhỏ dại rộng hoặc bằng (5)) là những số(0; 1; 2; 3; 4; 5)

Cách 1: Liệt kê các phần tử(A = left,1, 2, 3, 4, 5 ight\)

Cách 2:Tính chất đặc trưng(A = left x leq 5 ight\)

+) Biểu diễn trên tia số:

*


*

Tmê man khảo lời giải các bài tập Bài 2: Tập hòa hợp các số thoải mái và tự nhiên khác • Giải bài bác 6 trang 7 - SGK Tân oán lớp 6 tập 1 a) Viết số tự nhiên và thoải mái... • Giải bài bác 7 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Viết các tập thích hợp sau... • Giải bài xích 8 trang 8 - SGK toán thù lớp 6 tập 1 Viết tập đúng theo những số... • Giải bài xích 9 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào chỗ trống... • Giải bài bác 10 trang 8 - SGK Toán lớp 6 tập 1 Điền vào khu vực trống...


Xem thêm: Vòng Tuần Hoàn Của Nước Trên Trái Đất, Kể Tên Các

Mục lục Giải bài bác tập SGK Tân oán 6 theo chương •Cmùi hương 1: Ôn tập với xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học •Cmùi hương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương thơm 2: Góc - Hình học tập •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương thơm 3: Phân số - Số học