Hiểu biết về các loại phương tiện đi lại giao thông vận tải là 1 điểm mạnh trong Việc giao tiếp bởi giờ Anh. Ví nhỏng trong những tình huống nói tới phương tiện đi lại dịch rời lúc đi làm hoặc tới trường cũng tương tự Khi nói về những phương tiện đi lại giao thông công cộng. Bộ trường đoản cú vựng này sẽ khá hữu ích Khi cuộc truyện trò luân chuyển quanh những chủ đề về dịp nghỉ lễ với du lịch. Dưới đó là bộ trường đoản cú vựng về phương tiện đi lại giao thông vận tải trong tiếng Anh mà lại vanthe.vn đang gửi mang lại độc giả kèm hình hình ảnh, phiên âm với ví dụ cụ thể.


Từ vựng các một số loại phương tiện vào giao thông

Van/væn/Xe thiết lập cỡ trung
Taxi/ˈtæk.si/Xe tắc xi
Police car/pəˈliːs ˌkɑːr/Xe chình ảnh sát
Bus/bʌs/Xe buýt
Ambulance/ˈæm.bjə.ləns/Xe cứu giúp thương
Skateboard/ˈskeɪt.bɔːrd/Ván trượt
Baby carriage (US) – Pram (UK)/ˈbeɪ.bi ˌker.ɪdʒ/ – /præm/Xe đẩy em bé
Bicycle/ˈbeɪ.bi/Xe đạp
Mountain bike/ˈmaʊn.tən ˌbaɪk/Xe giẫm leo núi
Scooter/ˈskuː.t̬ɚ/Xe tay ga
Motorcycle/ˈmoʊ.t̬ɚˌsaɪ.kəl/Xe máy
Fire engine/ˈfaɪr ˌen.dʒɪn/Xe cứu vãn hỏa
Crane/kreɪn/Máy trục
Forklift/ˈfɔrkˌlift/Xe nâng
Tractor/ˈtræk.tɚ/Máy kéo
Recycling truck/ˌriːˈsaɪ.klɪŋ trʌk/Xe chngơi nghỉ rác
Cement mixer/sɪˈment ˌmɪk.sɚ/Máy trộn bê tông
Dump truck/ˈdʌmp ˌtrʌk/Xe ben
Subway/ˈsʌb.weɪ/Tàu điện ngầm
Aerial tramway/ˈer.i.əl ˈtræm.wei/Cáp treo
Helicopter/ˈhel.əˌkɑːp.tɚ/Máy cất cánh trực thăng
Airplane/ˈer.pleɪn/Máy bay
Balloon/bəˈluːn/Khinc Khi cầu
Tram (UK) – Streetoto (US)/træm/ – /ˈstriːt.kɑːr/Tàu điện
Carriage/ˈker.ɪdʒ/Xe ngựa
Rowboat/ˈroʊ ˌboʊt/Thuyền chèo
Boat/boʊt/Thuyền
Train/treɪn/Xe lửa, tàu hỏa

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Từ vựng về môi trường xung quanh