Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch

Với ngẫu nhiên ai quyên tâm sử dụng Quẻ Kinch Dịch thì phần cực nhọc độc nhất vô nhị chắc hẳn rằng là việc giải nghĩa Quẻ . Hầu không còn các tư liệu online hồ hết chỉ đưa ra “mô tả” hoặc “ý nghĩa” với chỉ một vài ba mẫu và mơ hồ, đặc biệt với cùng 1 người mới bước đầu. Đa phần đang chỉ giới thiệu phần nghĩa thông thường, mà lại làm giải pháp như thế nào bạn có thể thực hiện bọn chúng cho một gieo quẻ về tình yêu, hay một bói quẻ về công việc? Giải nghĩa 64 quẻ gớm dịch và những hào đụng vào nó của chúng tôi được phân chia thành lời gốc, lược giản, từ khóa, biện pháp áp dụng vào hành động, các Quẻ chủ, hỗ trợ và đối lập, biểu thị, cùng vận dụng trong những yếu tố hoàn cảnh bói quẻ vậy thể: các bước, tình cảm, tài chủ yếu, sức khỏe với tinh thần……… Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tra cứu thấy thật các ý nghĩa sâu sắc và tính vận dụng trong số gieo quẻ dịch ghê cơ mà chúng ta thực hiện.

Bạn đang xem: Ứng dụng 64 quẻ kinh dịch


Những giải nghĩa Quẻ chất dịch này kế bên lời gốc còn lược giản cùng tự khóa chỉ mang tính hóa học gợi nhắc. Không ý nghĩa làm sao là “cứng nhắc”. Chúng sẽ có nghĩa nhỏng chúng ta nghĩ. Đối cùng với phần đông Quẻ dịch bạn sẽ cảm giác rằng giảng nghĩa của Shop chúng tôi tương xứng, tuy thế ví như gồm một quẻ khác gợi cho chính mình một nghĩa khác thì các bạn cũng chớ mắc cỡ đi theo trực quan của mình.

*

Ý Nghĩa Quẻ 1 Thuần Càn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Càn trang bị hình |||||| còn được gọi là quẻ Càn (乾 qián), tức Ttách là quẻ số một trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quỷ quái là: ☰ (||| 乾 qián) Càn hay Ttránh (天) cùng Ngoại quái ác là: ☰ (||| 乾 qián) Càn tốt Ttách (天).

*

Ý Nghĩa Quẻ 2 Thuần Khôn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Khôn đồ gia dụng hình :::::: nói một cách khác là quẻ Khôn (坤 kūn), tức Đất là quẻ số 2 vào Kinc Dịch. Đất mẹ, nhu thuận, chế tác cùng giúp đỡ muôn vật, Quẻ được phối hợp vì Nội quái quỷ là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn giỏi (地) Đất cùng Ngoại quái là: ☷ (::: 坤 kūn) Khôn giỏi (地) Đất.

*

Ý Nghĩa Quẻ 3 Tdiệt Lôi Truân

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thủy Lôi Truân đồ hình :|:::| quẻ Thủy Lôi Truân còn gọi là quẻ Truân (屯 chún) là quẻ số 03 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội quái là ☳ (|:: 震 zhẽn) Chấn tốt (雷) Snóng và Ngoại quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm xuất xắc (水) Nước.

*

Ý Nghĩa Quẻ 4 Sơn Tbỏ Mông

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Tbỏ Mông thiết bị hình 1::::1: quẻ Sơn Thủy Mông còn được gọi là quẻ Mông (蒙 mèng), là quẻ sản phẩm 04 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội tai quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm xuất xắc (水) Nước cùng Ngoại quái ác là ☶ (::| 艮 gẽn) Cấn xuất xắc (山) Núi.

*

Ý Nghĩa Quẻ 5: Tdiệt Thiên Nhu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Tbỏ Thiên Nhu, đồ gia dụng hình |||:|: quẻ Tdiệt Thiên Nhu nói một cách khác là quẻ Nhu (需 xú). Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Ttách (天). Ngoại quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm xuất xắc Nước (水).

*

Ý Nghĩa Quẻ 6 Thiên Tbỏ Tụng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Tbỏ Tụng đồ vật hình :|:||| quẻ Thiên Tdiệt Tụng có cách gọi khác là quẻ Tụng 訟 (sõng), là quẻ vật dụng 06 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vị Nội quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi Nước (水) cùng Ngoại quái quỷ là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn xuất xắc Ttránh (天).

*

Ý Nghĩa Quẻ 7 Địa Tbỏ Sư

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa )

Quẻ Địa Tdiệt Sư đồ hình :|:::: quẻ Địa Thủy Sư còn gọi là quẻ Sư 師 (shí), là quẻ số 07 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt Nước (水) cùng Ngoại quái ác là ☷ (::: 坤 kún) Khôn xuất xắc Đất (地).

*

Ý Nghĩa Quẻ 8 Thủy Địa Tỷ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Tbỏ Địa Tỷ thứ hình ::::|: quẻ Tdiệt Địa Tỷ còn gọi là quẻ Tỷ (比 bỉ), là quẻ lắp thêm 08 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội quái ác là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地) và Ngoại tai ác là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt Nước (水).

*

Ý Nghĩa Quẻ 9 Phong Thiên Tiểu Súc

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa )

Quẻ Phong Thiên Tiểu Súc vật dụng hình |||:|| còn được gọi là quẻ Tiểu Súc (小畜 xiảo chũ), là quẻ sản phẩm công nghệ 09 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Trời (天) cùng Ngoại quái ác là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn tốt Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 10 Thiên Trạch Lý

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa )

Quẻ Thiên Trạch Lý thiết bị hình ||:||| còn được gọi là quẻ Lý (履 lủ), là quẻ vật dụng 10 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài tốt Đầm (澤) và Ngoại quái quỷ là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tốt Ttách (天).

Ý Nghĩa Quẻ 11 Địa Thiên Thái

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Địa Thiên Thái đồ dùng hình |||::: còn được gọi là quẻ Thái (泰 tãi), là quẻ số 1một trong những Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quái ác là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn tuyệt Ttránh (天) và Ngoại quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tốt Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 12 Thiên Địa Bĩ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Địa Bĩ thứ hình :::||| còn gọi là quẻ Bĩ (否 pỉ), là quẻ số 12 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội tai quái là ☷ (::: 坤 kún) Khôn giỏi Đất (地) cùng Ngoại quái quỷ là ☰ (||| 乾 qiàn) Càn xuất xắc Trời (天).

Ý Nghĩa Quẻ 13 Thiên Hỏa Đồng Nhân

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Hỏa Đồng Nhân, đồ hình |:|||| còn gọi là quẻ Đồng Nhân (同人 tong2 ren2), là quẻ số 13 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火) và Ngoại quái ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Ttránh (天).

Ý Nghĩa Quẻ 14 Hỏa Thiên Đại Hữu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu, thứ hình ||||:| có cách gọi khác là quẻ Đại Hữu (大有 da4 you3), là quẻ máy 14 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quái ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tốt Ttách (天) với Ngoại tai ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly xuất xắc Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 15 Địa Sơn Khiêm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Địa Sơn Khiêm, thứ hình ::|::: nói một cách khác là quẻ Khiêm (謙 qian1), là quẻ thiết bị 15 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山) cùng Ngoại quái quỷ là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 16 Lôi Địa Dự

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Địa Dự, vật hình :::|:: nói một cách khác là quẻ Dự (豫 yu4), là quẻ máy 16 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quỷ quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地) cùng Ngoại quái quỷ là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 17 Trạch Lôi Tùy

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Lôi Tùy, đồ vật hình |::||: có cách gọi khác là quẻ Tùy (隨 sui2), là quẻ thiết bị 17 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷) với Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 18 Sơn Phong Cổ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Sơn Phong Cổ, thiết bị hình :||::| còn gọi là quẻ Cổ (蠱 gu3), là quẻ sản phẩm 18 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風) và Ngoại tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 19 Địa Trạch Lâm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Địa Trạch Lâm, thứ hình ||:::: còn được gọi là quẻ Lâm (臨 lin2), là quẻ sản phẩm công nghệ 19 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤) và Ngoại quái ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ đôi mươi Phong Địa Quan

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Địa Quan, đồ vật hình ::::|| có cách gọi khác là quẻ Quan (觀 guan1), là quẻ thứ 20 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) và Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 21 Hỏa Lôi Phệ Hạp

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Lôi Phệ Hạp, có cách gọi khác là quẻ Phệ Hạp, vật dụng hình |::|:| (噬嗑 shi4 ke4), là quẻ đồ vật 2một trong các Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷) và Ngoại quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 22 Sơn Hỏa Bí

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Sơn Hỏa Bí, thiết bị hình |:|::| nói một cách khác là quẻ Bí (賁 bi4), là quẻ lắp thêm 22 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quỷ quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火) và Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 23 Sơn Địa Bác

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Địa Bác đồ dùng hình :::::| còn gọi là quẻ Bác (剝 bo1), là quẻ máy 23 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội quái quỷ là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地) cùng Ngoại tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 24 Địa Lôi Phục

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Địa Lôi Phục, đồ hình |::::: có cách gọi khác là quẻ Phục (復 fu4), là quẻ sản phẩm công nghệ 24 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷) với Ngoại tai ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn tốt Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 25 Thiên Lôi Vô Vọng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thiên Lôi Vô Vọng, trang bị hình |::||| còn được gọi là quẻ Vô Vọng (無妄 wu2 wang4), là quẻ sản phẩm công nghệ 25 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Sấm (雷) với Ngoại quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tốt Ttách (天).

Ý Nghĩa Quẻ 26 Sơn Thiên Đại Súc

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Sơn Đại Súc, đồ gia dụng hình |||::| còn gọi là quẻ Đại Súc (大畜 da4 chu4), là quẻ trang bị 26 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vày Nội quỷ quái là ☰ (||| 乾 qian2) Càn giỏi Ttách (天) và Ngoại quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tuyệt Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 27 Sơn Lôi Di

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Lôi Di, vật dụng hình |::::| còn được gọi là quẻ Di (頤 yi2), là quẻ đồ vật 27 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷) và Ngoại quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 28 Trạch Phong Đại Quá

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Phong Đại Quá, đồ gia dụng hình :||||: còn gọi là quẻ Đại Quá (大過 da4 guo4), là quẻ sản phẩm 28 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi Nội quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) với Ngoại quỷ quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 29 Thuần Khảm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Khảm, thứ hình :|::|: có cách gọi khác là quẻ Khảm (坎 kan3), là quẻ sản phẩm 29 trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội tai quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水) và Ngoại quái quỷ là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm xuất xắc Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 30 Thuần Ly

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thuần Ly, trang bị hình |:||:| còn gọi là quẻ Ly (離 li2), là quẻ trang bị 30 vào Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火) với Ngoại quái ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 31 Trạch Sơn Hàm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Sơn Hàm, trang bị hình ::|||: còn gọi là quẻ Hàm (咸 xian2), là quẻ máy 3một trong Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vì Nội tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山) với Ngoại quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài hay Đầm (澤).

Xem thêm: Top 15 Nhà Hàng Món Âu Ở Sài Gòn Nổi Tiếng Sang Chảnh Bậc Nhất

Ý Nghĩa Quẻ 32 Lôi Phong Hằng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Phong Hằng, vật dụng hình :|||:: còn được gọi là quẻ Hằng (恆 heng2), là quẻ vật dụng 32 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp vày Nội quái ác là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) và Ngoại quái ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 33 Thiên Sơn Độn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thiên Sơn Độn, thứ hình ::|||| còn gọi là quẻ Độn (遯 dun4), là quẻ vật dụng 33 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp vì chưng Nội quỷ quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山) cùng Ngoại quái quỷ là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Ttách (天).

Ý Nghĩa Quẻ 34 Lôi Thiên Đại Tráng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Thiên Đại Tthế, thiết bị hình ||||:: có cách gọi khác là quẻ Đại Tnạm (大壯 da4 zhuang4), là quẻ đồ vật 34 vào Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vày Nội quái ác là ☰ (||| 乾 qian2) Càn xuất xắc Ttránh (天) với Ngoại quỷ quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 35 Hỏa Địa Tấn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Địa Tấn đồ gia dụng hình :::|:| còn được gọi là quẻ Tấn (晉 jĩn), là quẻ thứ 35 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì Nội tai ác là ☷ (::: 坤 kún) Khôn tuyệt Đất (地) và Ngoại quỷ quái là ☲ (|:| 離 lì) Ly tốt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 36 Địa Hỏa Minh Di

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Địa Hỏa Minch Di, thứ hình |:|::: còn được gọi là quẻ Minch Di (明夷 ming2 yi2), là quẻ thiết bị 36 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội tai ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火) cùng Ngoại quái ác là ☷ (::: 坤 kun1) Khôn hay Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 37 Phong Hỏa Gia Nhân

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Hỏa Gia Nhân, đồ vật hình |:|:|| nói một cách khác là quẻ Gia Nhân (家人 jia1 ren2), là quẻ trang bị 37 vào Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly tuyệt Hỏa (火) và Ngoại tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 38 Hỏa Trạch Khuê

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Trạch Khuê, vật hình ||:|:| còn được gọi là quẻ Khuê 睽 (kui2), là quẻ trang bị 38 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quái ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤) và Ngoại quái ác là ☲ (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 39 Tbỏ Sơn Kiển

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Tdiệt Sơn Kiển, trang bị hình ::|:|: còn được gọi là quẻ Kiển 蹇 (jian3), là quẻ thứ 39 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp do Nội tai quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山) và Ngoại tai ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 40 Lôi Thủy Giải

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Thủy Giải, đồ dùng hình :|:|:: còn gọi là quẻ Giải (解 xie4), là quẻ đồ vật 40 trong Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水) và Ngoại tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 41 Sơn Trạch Tổn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Sơn Trạch Tổn định, vật hình ||:::| có cách gọi khác là quẻ Tổn định (損 sun3), là quẻ lắp thêm 4một trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤) với Ngoại tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn giỏi Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 42 Phong Lôi Ích

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Lôi Ích, đồ vật hình |:::|| còn được gọi là quẻ Ích (益 yi4), là quẻ máy 42 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội tai quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tuyệt Snóng (雷) cùng Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 43 Trạch Thiên Quải

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Trạch Thiên Quải, đồ vật hình |||||: còn gọi là quẻ Quải (夬 guai4), là quẻ vật dụng 43 trong Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vì Nội quái quỷ là ☰ (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Ttránh (天) với Ngoại tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 44 Thiên Phong Cấu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thiên Phong Cấu, đồ gia dụng hình :||||| có cách gọi khác là quẻ Cấu (姤 gou4), là quẻ lắp thêm 44 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội quỷ quái là (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風) cùng Ngoại tai ác là (||| 乾 qian2) Càn tuyệt Trời (天).

Ý Nghĩa Quẻ 45 Trạch Địa Tụy

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Địa Tụy, đồ vật hình :::||: nói một cách khác là quẻ Tụy (萃 cui4), là quẻ thiết bị 45 của Kinc Dịch. Quẻ được kết hợp vày Nội quỷ quái là (::: 坤 kun1) Khôn xuất xắc Đất (地) với Ngoại tai ác là (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 46 Địa Phong Thăng

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Địa Phong Thăng, trang bị hình :||::: nói một cách khác là quẻ Thăng (升 sheng1), là quẻ lắp thêm 46 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội quái là (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) và Ngoại tai quái là (::: 坤 kun1) Khôn giỏi Đất (地).

Ý Nghĩa Quẻ 47 Trạch Tdiệt Khốn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Thủy Khốn, thứ hình :|:||: có cách gọi khác là quẻ Khốn (困 kun4), là quẻ trang bị 47 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối hợp vị Nội quái quỷ là (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水) với Ngoại quỷ quái là (||: 兌 dui4) Đoài xuất xắc Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 48 Thủy Phong Tỉnh

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thủy Phong Tỉnh, đồ gia dụng hình :||:|: còn được gọi là quẻ Tỉnh (井 jing3), là quẻ thứ 48 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp bởi Nội quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn xuất xắc Gió (風) với Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm giỏi Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 49 Trạch Hỏa Cách

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Trạch Hỏa Cách, đồ gia dụng hình |:|||: còn được gọi là quẻ Cách (革 ge2), là quẻ sản phẩm công nghệ 49 vào Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp vì chưng Nội quái quỷ là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火) với Ngoại tai quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tuyệt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 50 Hỏa Phong Đỉnh

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Phong Đỉnh, đồ dùng hình :|||:| còn được gọi là quẻ Đỉnh (鼎 ding3), là quẻ đồ vật 50 trong Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội tai quái là (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風) với Ngoại quái là (|:| 離 li2) Ly tốt Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 51 Thuần Chấn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Chấn, thứ hình |::|:: có cách gọi khác là quẻ Chấn (震 zhen4), là quẻ lắp thêm 51 trong những Kinh Dịch. Quẻ được kết hợp do Nội quái ác là (|:: 震 zhen4) Chấn giỏi Sấm (雷) và Ngoại tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn hay Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 52 Thuần Cấn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thuần Cấn, đồ gia dụng hình ::|::| còn gọi là quẻ Cấn (艮 gen4), là quẻ máy 52 của Kinch Dịch. Quẻ được phối hợp bởi vì Nội tai ác là (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山) và Ngoại tai quái là (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山).

Ý Nghĩa Quẻ 53 Phong Sơn Tiệm

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Sơn Tiệm, đồ dùng hình ::|:|| nói một cách khác là quẻ Tiệm (漸 jian4), là quẻ máy 53 vào Kinch Dịch. Nội quái là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn hay Núi (山). Ngoại quỷ quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn giỏi Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 54 Lôi Trạch Quy Muội

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Lôi Trạch Quy Muội, đồ vật hình ||:|:: còn được gọi là quẻ Quy Muội (歸妹 guī mèi)), là quẻ vật dụng 54 trong Kinch Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội tai ác là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤) cùng Ngoại quái ác là ☳ (|:: 震 zhèn) Chấn tốt Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 55 Lôi Hỏa Phong

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Lôi Hỏa Phong, vật hình |:||:: nói một cách khác là quẻ Phong (豐 feng1), là quẻ sản phẩm 55 trong Kinch Dịch. Quẻ được kết hợp vị Nội quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly giỏi Hỏa (火) và Ngoại quái là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn tốt Sấm (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 56 Hỏa Sơn Lữ

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Sơn Lữ, thứ hình ::||:| có cách gọi khác là quẻ Lữ (旅 lu3), là quẻ sản phẩm 56 vào Kinh Dịch. Quẻ được phối kết hợp vì chưng Nội tai ác là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn xuất xắc Núi (山). Ngoại tai quái là ☲ (|:| 離 li2) Ly hay Hỏa (火).

Ý Nghĩa Quẻ 57 Thuần Tốn

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Thuần Tốn, trang bị hình :||:|| có cách gọi khác là quẻ Tốn (巽 xun4), là quẻ thiết bị 57 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp bởi vì Nội tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tuyệt Gió (風)và Ngoại quái quỷ là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn hay Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 58 Thuần Đoài

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Thuần Đoài, vật hình ||:||: còn gọi là quẻ Đoài (兌 dui4), là quẻ lắp thêm 58 vào Kinc Dịch. Quẻ được phối kết hợp vày Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤) với Ngoại quái là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài tốt Đầm (澤).

Ý Nghĩa Quẻ 59 Phong Tdiệt Hoán

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Tdiệt Hân oán, vật dụng hình :|::|| còn gọi là quẻ Hân oán (渙 huan4), là quẻ vật dụng 59 trong Kinch Dịch. Nội quái ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm tuyệt Nước (水). Ngoại tai quái là ☴ (:|| 巽 xun4) Tốn tốt Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 60 Thủy Trạch Tiết

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Thủy Trạch Tiết, trang bị hình ||::|: còn gọi là quẻ Tiết (節 jie2), là quẻ sản phẩm công nghệ 60 vào Kinc Dịch. Nội quái quỷ là ☱ (||: 兌 dui4) Đoài giỏi Đầm (澤). Ngoại quái ác là ☵ (:|: 坎 kan3) Khảm hay Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 61 Phong Trạch Trung Phu

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán Từ Khóa)

Quẻ Phong Trạch Trung, vật hình ||::|| còn gọi là quẻ Trung Phu (中孚 zchờ fù), là quẻ sản phẩm 6một trong Kinch Dịch. Nội quái là ☱ (||: 兌 dũi) Đoài hay Đầm (澤). Ngoại tai ác là ☴ (:|| 巽 xũn) Tốn giỏi Gió (風).

Ý Nghĩa Quẻ 62 Lôi Sơn Tiểu Quá

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Lôi Sơn Tiểu Quá, vật hình ::||:: còn được gọi là quẻ Tiểu Quá (小過 xiao3 guo4), là quẻ sản phẩm 62 của Kinch Dịch. Nội quái quỷ là ☶ (::| 艮 gen4) Cấn tốt Núi (山). Ngoại tai ác là ☳ (|:: 震 zhen4) Chấn xuất xắc Snóng (雷).

Ý Nghĩa Quẻ 63 Thủy Hỏa Ký Tế

( Lời Gốc ) – ( Giải Đân oán Từ Khóa)

Quẻ Tdiệt Hỏa Ký Tế (trang bị hình |:|:|:) còn được gọi là Ký Tế (既濟 jĩ jĩ), là quẻ sản phẩm công nghệ 63 của Kinch Dịch. Nội quái ác là ☲ (|:| 離 lĩ) Ly hay Hỏa (火). Ngoại quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm giỏi Nước (水).

Ý Nghĩa Quẻ 64 Hỏa Tbỏ Vị Tế 

( Lời Gốc ) – ( Giải Đoán thù Từ Khóa)

Quẻ Hỏa Tbỏ Vị Tế (vật dụng hình :|:|:|) còn được gọi là quẻ Vị Tế (未濟 wẽi jĩ), là quẻ sản phẩm công nghệ 64 vào Kinc Dịch. Nội quỷ quái là ☵ (:|: 坎 kản) Khảm tuyệt Nước (水). Ngoại tai ác là ☲ (|:| 離 lì) Ly hay Hỏa (火).

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer'); if($oh->code_footer){ # nếu có code header tùy chỉnh $code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer); $code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer); $code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer); $code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer); $code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer); $code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer); $code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer); $code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer); echo $code_footer; } ?>