VÌ SAO PHẢI BẢO VỆ HÒA BÌNH?

Câu 1. Vì sao phải bảo vệ hoà bình và chống chiến tranh giữa các nước trên thế giới? Là học sinh em cần làm gì để thể hiện lòng yêu hoà bình?Câu 2. Thế nào là hợp tác cùng phát triển? Nêu những nguyên tắcCần gấp ạ. Mọi người ai biết trả lời nhanh giúp em với!
*

Vì sao phải bảo vệ hoà bình và chống chiến tranh giữa các nước trên thế giới:Chúng ta phải bảo vệ hòa bình ngăn chặn chiến tranh vì ko ai muốn chiến tranh xảy ra. Chiến tranh ko những gây mất đoàn kết giữa các nước mà còn phá hoại đất nước, nhà cửa và làm hao tổn nhiều của cải, vật chất. Ko những thế, một khi chiến tranh xảy ra, những người dân hi sinh vô tội là điều xảy ra hiển nhiên. Ai sinh ra trong cuộc đời này cũng có quyền được sống và được bảo vệ mạng sống của mình. Vậy ai cho chiến tranh có quyền cướp đi những mạng sống quý giá đó.

Bạn đang xem: Vì sao phải bảo vệ hòa bình?

Bạn đang xem: Vì sao cần phải bảo vệ hòa bình

Bạn đang xem: Vì sao chúng ta cần phải chống chiến tranh bảo vệ hòa bình

Là học sinh em cần làm gì để thể hiện lòng yêu hoà bình:- Bảo vệ chủ quyền đất nước, dân tộc.- Kiên quyết chống đối các lực lượng có hành vi xấu đem đến chiến tranh.- Tham gia tích cực các cuộc vận động hưởng ứng hòa bình, xua đuổi chiến tranh.- Tố giác, báo cáo ngay lập tức mọi hành vi xấu.

Xem thêm: Cách Lấy Ảnh Từ File Excel Ra Ngoài, 5 Cách Lấy Ảnh Từ File Excel Đơn Giản Và Hiệu Quả

Thế nào là hợp tác cùng phát triểncùng chung sức giúp đỡ nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì sự phát triển chung của nhau.Nêu những nguyên tắc+ Bình đẳng;+ Hai bên cùng có lợi;+ Không phương hại đến lợi ích người khác.
*

Câu 1 Vì sao phải bảo vệ hoà bình và chống chiến tranh giữa các nước trên thế giới?Cần phải bảo vệ hoà bình và chống chiến tranh giữa các nước trên thế giới vì: Không ai muốn chiến tranh cả bởi vì: Chiến tranh có thể gây ra những thảm họa nguy hiểm, chiến tranh khiến những người dân vô tội phải chết, trẻ em mồ côi, mất bố mẹ, gây ra những thảm họa diệt vong cho Trái Đất, xã hội và tất cả các nước trên Trái Đất sẽ bị diệt vong, làm nguiy hại cho thiên nhiên, động vật và cả con người. Vì vậy, hãy chung tay để bảo vệ Trái Đất vì Trái Đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, và những người trên thế giới đều là những người trong gia đình chung thân thương này, hãy chung tay để bảo vệ hòa bình. Chỉ có hòa bình mới đem lại hạnh phúc, tình yêu thương cho chúng ta, hãy chung tay để bảo vệ ngôi nhà thân thương, những thành viên trong ngôi nhà ấy. Hãy chung tay để đẩy lùi chiến tranh, đem hòa bình, hạnh phúc rải rác khắp muôn nơi trên ngôi to lớn đầy tình yêu thương con người và thiên nhiên này.Là học sinh em cần làm gì để thể hiện lòng yêu hoà bình?Là học sinh em phải làm những việc để thể hiện lòng yêu hòa bình là:+ Bảo vệ chủ quyền đất nước, dân tộc+ Lên án, tố cáo những hành vi khủng bố, đả kích nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam+ Tuyên truyền cho người thân, gia đình về lòng yêu hòa bình, đẩy lùi chiến tranh.Câu 2: Thế nào là hợp tác cùng phát triển?Hợp tác cùng phát triển là:+ Cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lãn nhau trong cồng việc, lĩnh vực nào đó vì lợi ích chungNêu những nguyên tắc?Nguyên tắc hợp tác:+ Dựa trên cơ sở tự do bình đẳng+ Hai bên cùng có lợi+ Không hại đến lợi ích của người khác
table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>