VIẾT ĐOẠN VĂN VỀ LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐỌC SÁCH BẰNG TIẾNG ANH

Viết Về Sở Thích Đọc Sách Bằng Tiếng Anh Ngắn Gọn ❤️️ 15 Mẫu ✅ Chọn Lọc Và Chia Sẻ Những Bài Viết Tiếng Anh Ngắn Hay Để Bạn Đọc Tham Khảo.


Cách Viết Về Lợi Ích Của Việc Đọc Sách Bằng Tiếng Anh

Tham khảo cách viết về lợi ích của việc đọc sách bằng tiếng Anh dưới đây với những mẫu câu cụ thể giúp các em học sinh dễ dàng thực hiện tốt bài tập ngoại ngữ của mình.

Cấu trúc câu hỏi tiếng Anh về sở thích đọc sách:Do you like (read books)?: Bạn có thích (đọc sách) không?What do you like to do?: Bạn thích làm gì?What are you into?: Niềm say mê của bạn là gì?What kind of (books) do you (read)?: Bạn (đọc) loại (sách) nào?What’s your hobby?: Sở thích của bạn là gì?What are you interested in?: Bạn quan tậm đến điều gì?Cấu trúc câu trả lời:I like most (read books): Tôi thích (đọc sách) nhấtI really enjoy (read books): Tôi thực sự thích (đọc sách)I’m particularly fond of (read books): Tôi đặc biệt thích (đọc sách)I have passion for (read books): Tôi có niềm đam mê (đọc sách)I adore (read books): Tôi yêu thích (đọc sách)I have a special liking for (read books): Tôi có một sở thích đặc biệt đối với (đọc sách)

vanthe.vn tặng bạn

table('setting')->where("{$db->web}")->select('code_footer');if($oh->code_footer){# nếu có code header tùy chỉnh$code_footer = htmlspecialchars_decode($oh->code_footer);$code_footer = str_replace('[home_link]', $home, $code_footer);$code_footer = str_replace('[home_name]', $h, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[title]', $head->tit, $code_footer);$code_footer = str_replace('[des]', $head->des, $code_footer);$code_footer = str_replace('[key]', $head->key, $code_footer);$code_footer = str_replace('[image]', $head->img, $code_footer);$code_footer = str_replace('[link]', $link, $code_footer);$code_footer = str_replace('[date_Y]', date('Y'), $code_footer);echo $code_footer;}?>